MENY

Energisystemer

Integrasjonen av energidelsystemer til et omfattende energisystem vil gjøre det mulig å koordinere flere former for energi (elektrisk, gass, varme, transport) for å gi fleksibilitet og effektivitet.

Forskerne i dette forskningsområdet skal jobbe med: 

 • Forskning på hvordan energi-kyberfysiske systemer (E-CPS) kan gjøres mer tilpassende og omfattende for å innlemme flere former for energi.
   
 • Forskning på energieffektivisering gjennom dynamisk styring av elektriske laster og andre former for energibruk. 
   
 • Sikkerhet, personvern og pålitelighet er alle behov som må tilfredsstilles av en omfattende løsning.
   
 • Energiens livssyklus fra produksjon og distribusjon til forbruk må integreres. Løsningene vil implementeres i storskala demonstrasjoner.
   
 • CEI vil bli Europas fremste senter på teknologi rundt smarte strømnett. 
   
 • Ved å koordinere energibruk på det kyberfysiske, individuelle og lokale markedsnivået gjennom grønne forretningsmodeller og miljøpsykologi, så kan de teknologiske omgivelsene hjelpe med å forme og muliggjøre mer miljøvennlig energiadferd blant alle innbyggere.
  • For eksempel, ved å fortrinnsvis bruke fornybare energikilder reduserer i seg selv insentivene for drivhusgassutslipp, og høyere energieffektivitet muliggjør energilagring som også tillater mindre avhengighet av drivhusgassproduserende energikilder.
    
 • Energisystemet vil integrere termiske systemer (for eksempel fjernvarme), bufring og lagring av energi i ulike former (elektrisk, termisk, gass, osv.) så vel som geotermisk energi etter behov. Energibufring og -lagring vil være et verktøy for å redusere etterspørselstopper og bestyre energiavhengigheter .
   
 • Energieffektivitet og -lagring kan også muliggjøre eksport til utlandet av miljøvennlig energi, til land der energiproduksjonen ellers slipper ut drivhusgasser.