MENY

Tverrgående brukstilfeller via storskala regionale demonstrasjoner

Mange felles oppgaver innen teknologisk utvikling og formidling må koordineres på tvers av de fire første forskningsområdene.

Forskerne i dette forskningsområdet skal jobbe med: 

 • ​Stordataanalyse og tingenes internett (Internet of Things – IoT) vil representere en del av fokuset i alle forskningsområder.
   
 • Sikkerhet og personvern er viktig i hele energiinformatikksystemet.
   
 • Kompetanse og løsninger skal deles i CEI både ad hoc og ved tekniske workshops.
   
 • Demonstrasjon og formidling av forskningsresultater må koordineres.
   
 • En viktig metode for å validere og formidle forskning for å stimulere til åpen innovasjon blant industripartnerne er å utvikle sanntidsprototyping som en integrert del innenfor demonstrasjonsaktiviteter.
   
 • Miljøpsykologisk forskning for å undersøke effektive måter å utdanne kunder samt nye og erfarne industrioperatører.
   
 • Ikke bare vil CEI sikre kommunikasjon og deling av ideer mellom forskere i og utenfor CEI, men også formidle nyttige og meningsfulle resultater til industripartnerne.
   
 • CEI vil fremme kommunikasjon mellom forskere, mellom næringsliv og akademia, og mellom mindre, innovative bedrifter og større, etablerte bedrifter.
   
 • Offentlig formidling er nødvendig for å opplyse allmenheten. Derfor skal sommerskoler og kurs organiseres for studenter og fagfolk, i tillegg til formidling av kunnskap i generelle media.