MENY

Velferdsteknologi

Velferdssamfunnet står overfor store utfordringer i de neste tiårene. Forskere ved UiS vil løse problemene med ny teknologi og smartere organisering i helsesektoren.

I prosjektet Safer@home har et tverrfaglig forskningsmiljø innen helsefag gått sammen med industripartneren Lyse Altibox for å finne framtidens løsninger. Kan for eksempel syke eller pleietrengende pasienter kommunisere med fastlegen sin via nettbrett eller tv? Kan et teknologistøttet tjenestetilbud hjelpe pleietrengende eldre til å bo hjemme lengre?

Dette handler ikke bare om smarte IT-systemer, men også hvilke organisatoriske endringer som trengs dersom Helse-Norge skal kunne tilby slike tjenester. Derfor arbeider IKT-forskere og samfunnsvitere sammen.

Teknologi og omsorg
- I arbeidet med velferdsteknologi er personvern også viktig. Derfor må man sikre seg at data ikke kommer på avveie. UiS har eksperter på håndtering av store datamengder. De utvikler et sikkert system som er håndterbart for helsepersonell, sier senterleder ved CIPSI - senter for IP-baserte servicetjenester.

- Teknologi vil aldri kunne gi omsorg, det er det bare mennesker som kan. Men klok bruk av ny teknologi, i tett samarbeid med helse- og omsorgssektoren, har et potensial for å gi eldre en tryggere og enklere hverdag, samtidig som helse- og omsorgsarbeidere kan få frigjort mer tid til å gi omsorg. Med smarte løsninger er vi beredt eldrebølgen som kommer om et tiår eller to, sier Rong.

Innovasjon i offentlig sektor
Safer@home ble i 2012 framhevet av Norges Forskningsråd som et godt eksempel på innovasjon i offentlig sektor. Rådet berømmet prosjektet for utvikling av ny teknologi som kan integreres i et mer helhetlig tjenestetilbud.

Samme år ble Stavanger en av fem europeiske byer som vant IBMs konkurranse Smarter Cities Challenge. Stavanger kommune og Universitetet i Stavanger får konsulentbistand og velferdsteknologi til en verdi av 2,3 millioner kroner.

Også EU og Regionalt forskningsråd støtter prosjekter innen velferdsteknologi. Den samlede støtten til slike prosjekter ved UiS var på over 20 millioner kroner ved utgangen av 2012.

Velferdsteknologi