Olje, gass og fornybar energi

Universitetet i Stavanger er verdensledende på petroleumsforskning, men har også sterke fagmiljøer innenfor offshoreteknologi og fornybar energi.

Illustrasjon av oljerigg i storm (Ole Andre Hauge, NettOp/UiS)

Innen petroleumsteknologi er det mange forskningsområder, som borestrengsdynamikk, borhullsintegritet, bergmekanikk, styrke av kalkstein, fuktpreferanse og metoder for endring av denne, modellering av porenettverk, strøm og friksjon i brønner, sandkontroll og gasshydrater. 

Det fins også et sterkt miljø innen oljefeltkjemi, hvor forskerne designer, utvikler og tester nye kjemikalier til bruk offshore.

Fagområdet Offshoreteknologi omfatter prinsipper, teorier og metoder for planlegging, utvikling, drift og nedbygging av teknologiske systemer og utstyr, spesielt rettet mot offshore-installasjoner. En del av dette miljøet forsker på offshore vindenergi.

UiS forsker også på vind- og gassturbiner, energieffektivitet og andre teknologier som kan ha miljømessige konsekvenser.

Et forskningsmiljø for teknologi, drift og vedlikehold av industrielle anlegg er også en naturlig del av paletten ved UiS.

Petroleumsindustrien er Norges største inntektskilde og spiller en viktig rolle i verdensøkonomien. UiS er derfor stolt av å ha Norges største fagmiljø innen petroleumsøkonomi.

Fagmiljøet innen risikostyring har også stor relevans for olje- og energisektoren. Fagmiljøet jobber med å forstå, analysere, kommunisere og styre risiko. 

Våre forskningsmiljøer innenfor energi deltar i mange av UiS' forskningssentre.