MENY

Energieffektivisering

Energieffektivisering er pekt ut av EU som den mest effektive og billigste metoden for å redusere energiforbruket. Norge har sluttet seg til EUs klimamål for 2030 som innebærer en økning av energieffektiviteten med minst 27 prosent.

Kull, kjernekraft, gass, olje, biobrensel, avfall, sol, vind – alt kan omdannes til varme og i et kraftverk omdannes til elektrisitet. UiS forsker på hvordan vi kan gjøre selve omdanningsprosessen fra varme til elektrisitet mer effektiv. Vi ser også på hvordan vi kan anvende ny teknologi for å minske energiforbruket innenfor områder som bygg, industri og transport. 

Energieffektivisering er et bredt og tverrfaglig forskningsfelt. Det handler blant annet om utvikling og valg av tekniske løsninger og vurdering av forholdet mellom investeringer og driftskostnader for å finne fram til de mest energieffektive løsningene.

Det handler også om integrerte energiløsninger, fjernvarme, energilagring og intelligente overvåkningssystemer.

Viktige forskningsområder innen energieffektivisering ved UiS er:

  • Systemintegrasjon og systemanalyse
  • Intelligent overvåking og optimalisering
  • Drivstoff-fleksibilitet og ytelsesanalyse
  • Karbonfangst
  • Teknologisk-økonomisk analyser
  • Rene energiteknologier
  • Energieffektivitet og varmegjenvinning