MENY

Prosjekter

Pågående prosjekter:


Road map for decarbonization of Indian energy system: exploring innovative solutions
SIU

Gas – Future Advanced Capture Technology Options (GAS-FACT)
Våre forskere deltar i et større britisk forskningsprosjekt som har til hensikt å utvikle naturgass-kraftverk ved bruk av gassturbin og ny CO2-fangstteknologi.

Malaysia-Renewable energy
Våre forskere bruker data fra eksperimentelle studier til å utvikle intelligente overvåkings- og kontrollprogrammer. 

Avsluttede prosjekter:

UiS har siden 2009 i Senter for bærekraftig energi (CenSE) deltatt i tre EU-finansierte prosjekter og tre prosjekt finansiert av Forskningsrådet. 

I 2013 ble det EU-finansierte prosjektet GCC Clean Energy Network avsluttet samtidig med at forskningssenteret ble involvert i to andre EU-prosjekter: Low Emission Gas Turbine Technology for Hydrogen-rich Syngas (H2-IGCC) (2011–2015) og European North Sea Energy Alliance – ENSA (2012–2015).