MENY

Fant opp gullkantet algoritme

Da Ole-Erik Vestøl Endrerud startet på en doktorgrad ante han lite om at simulerings-forskningen hans skulle avle fram en lukrativ forretning.

  • Ole-Erik Endrerud
    Da Ole-Erik Endrerud oppdaget at fornybar-industrien var en stor ting ute i verden, var han ikke i tvil: Denne revolusjonen ville han være med på! Foto: Karen Anne Okstad
  • Havvindmøllepark
    Shoreline har laget et verktøy som gjør at havvind-parker, slike som Horns Rev 1 i Nordsjøen, kan drive mer effektivt. Eiere av havvind-parken er Vattenfall og DONG Energy. Foto: Nils Olav Nergaard.
  • Båt ved vindmøllemast
    Shoreline lager programvare som kan gjøre drift og vedlikehold på vindmøller til havs mer effektivt. Her ser vi vedlikehold av en vindmøllepark i praksis. Foto: Simen Malmin

To år etter Ole-Erik Vestøl Endrerud begynte på en doktorgrad, hadde han utviklet en programvare for simulering som gjorde det mulig å bygge, drive og vedlikeholde vindmøller til havs på en mer effektiv måte.

Det viste seg at det var et stort behov i industrien for programvaren han hadde utviklet og stipendiaten så seg nødt til å opprette et selskap. Shoreline ble etablert i 2014.

I dag er selskapet hans i ferd med å ta av kommersielt i det globale havvind-markedet. Shoreline har seks ansatte og kontor i Stavanger og Hamburg, og planer om ekspansjon til Asia og USA. Nye programvareutviklere ansettes i disse dager.

Automatisering

Det stopper ikke med havvind-suksess. Stipendiaten er i ferd med å erkjenne at han og selskapet hans har laget et intelligent system som kan automatisere den jobben som gjøres hver dag på et hvilket som helst industrielt anlegg.

– Vi har utviklet en algoritme som er unik, den algoritmen kan optimalisere på så mange parametere – det vil si være nyttig for alle typer næringer, forklarer Endrerud.

Til å begynne med var antakelsen at det var få, men store aktører som kunne ha bruk for dette, men simuleringsverktøyet ser nå ut til å kunne brukes innenfor de fleste store industrianlegg. Shoreline har merket interessen fra operatører, turbin-leverandører, fartøytilbydere, tjenesteleverandører, til banker og forsikringsinstitusjoner.

– Det virker som om alle har behov for et godt verktøy når det gjelder simulering av bygging og drift. Markedet vårt har vokst fra et tjuetalls til mange hundre, ja, flere tusen potensielle kunder, påpeker Endrerud.

Fra olje til fornybar

Endrerud tok sivilingeniørutdanning ved UiS. Han har en master både i marin- og undervannsteknologi og i industriell teknologi og driftsledelse. Lenge var planen en jobb i et stort oljeselskap.

Det var bare det at han først ville prøve ut en idé han hadde og valgte å satse på en doktorgrad. Han ville løse et problem som han selv hadde kjent på kroppen og han visste industrien hadde bruk for: Hvordan legge opp en mest mulig effektiv strategi for drift og vedlikehold av et anlegg?

Jeg var ikke noen entreprenørtype og hadde ingen planer om å lage et kommersielt produkt, men jeg ble etterhvert besatt av tanken på å løse denne utfordringen, sier Endrerud.

Oljestudenten syntes fra før at vindbransjen på den tiden bare var en grønn idealistisk tanke. Men det var før han fant ut at havvind var en enorm industri i utlandet.

Faglig nettverk og tett på industri

Endreruds doktorgradsprosjektet er en del av NORCOWE – forskningssenter for miljøvennlig energi (FME) finansiert av Forskningsrådet. Samtidig har han vært knyttet til CIAM – Nettverk for industriell teknologi og driftsledelse ved Universitetet i Stavanger (UiS).

Det var veilederen, professor Jayantha P. Liyanage, som lanserte ideen om simulering, såkalt agentbasert modellering, og som introduserte Endrerud for et internasjonalt forskningsnettverk. Slik ble stipendiaten koblet til TU Delft i Nederland, som er blant verdens beste på agentbasert modellering, og et senter for intelligente vedlikeholdssystemer ved University of Cincinnati i USA.

Med sterke fagmiljø i ryggen utviklet Endrerud en algoritme som senere ble til en prototype av en programvare som kunne optimalisere drift og vedlikehold av havvindparker – en vindparksimulator.

Prinsippet for programvaren er at driftsingeniørene legger inn informasjon om vindparken, så som behov for vedlikehold og vær, så som bølgehøyder og vindstyrke, og så får de svar på hvor mye produksjon dette fører til og hvor store kostnadene blir, forklarer Endrerud.

Slik kan driftsingeniørene planlegge og legge opp til en mest mulig effektiv drift.

– Det var uhyre viktig for meg i startfasen å ha et internasjonalt nettverk i ryggen. Jeg brukte nettverket til å prøve ut ideene mine, og det gikk gradvis opp for meg at det var et stort behov for et slikt produkt. Denne kunnskapen kunne jeg ikke ha fått uten tett kontakt med de som var potensielle kunder og eksperter på området, forklarer gründeren.

Spesielt Statoil og Statkraft var viktige sparringspartnere fra industrien, og dr. Nenad Keseric fra Statoil ble medveileder på doktorgraden til Endrerud.

Vendepunktet fra et vanlig stipendiatliv med mål om en ferdigstilt avhandling til altoppslukende gründervirksomhet, kom da Endrerud på et seminar i Frankfurt viste fram en fullt fungerende prototype av simulerings-programmet sitt. I salen satt flere store aktører innen havvind. Programvaren vekket stor interesse.

I stedet for å lisensiere ut verdien, omtrent halvveis i doktorgradsløpet sitt, stiftet Endrerud selskapet Shoreline sammen med teknologioverføringskontoret Validé.

Ikke lenge etter stiftelsen var første kontrakt i havn.

Sterk vekst i 2016

Sommeren 2015 fikk selskapet støtte fra Innovasjon Norge, så fulgte en kontrakt med Statoil. Ikke lenge etter var første utvikler ansatt i selskapet.

Vindparksimulatoren ble bygd opp og testet. Selskapet hentet inn såkalt «soft funding», blant annet fra Innovasjon Norge og Forskningsrådets FORNY-program. Private investorer var på plass i slutten av 2015. Da hadde Shoreline en omsetning på 1,3 millioner kroner på forskjellige konsulentprosjekter.

2016 startet uten noen kommersielle produkter, men i februar hadde selskapet første programvare klar for salg – en applikasjon for simulering av drift og vedlikehold av havvindparker (MAINTSYS™). Det første abonnementet ble solgt til Statoil samme måned. Det var en stor milepæl.

Det kommersielle gjennombruddet kom sommeren 2016. Da lanserte selskapet en applikasjon nummer to (SIMSTALL™). Denne appen gjør at man kan simulere byggingen av en vindpark.

I løpet av året ferdigstilte Shoreline altså to programvarer og endte opp med en abonnementsinntekt på 1 millioner kroner. Fem store kunder stod på lista over de som hadde kjøpt abonnement, de fleste av dem utenfor Norge.

– Det viser seg at vi har fått på plass en simuleringsplattform som kan avle fram flere ulike produkter. Vi jobber nå med et tredje produkt der vi ønsker å gjøre det daglige kortsiktige vedlikeholdsplanleggingen automatisk på samme måten som Tesla lager selvgående biler, forklarer Endrerud.

Programutviklerne i selskapet bruker nå kunstig intelligens for å optimalisere hvordan man drifter og vedlikeholder store industrielle anlegg. Denne virtuelle planleggingsassistenten for drift og vedlikehold kan blant annet benyttes ved havvindinstallasjoner. Systemet kan kobles opp mot eksisterende vedlikeholdssystemer og henter automatisk inn data om vær, bølger, vind, strømninger, logistikk, personell og arbeidsordre.

Nå kalkulerer selskapet med at i tillegg til flere hundre kunder i havvind er det mange andre bransjer og industrier som trenger programvaren, så som sol, vannkraft, fiskeoppdrett og olje- og gass.

– Ja, etter vår første markedskalkyle så kan vi nå bare multiplisere antall type industrier som er relevant marked for oss, det er det kuleste med konseptet, sier Endrerud.

Grønn gründer

Shoreline har også deltatt i TINC-programmet til Innovasjon Norge, ifølge Endrerud et veldig nyttig inkubator-program hvor man får brynet seg på den mest konkurransepregede tech-hub’en i verden. Nylig var Endrerud og kollegaene i Silicon Valley og andre steder i USA for å sanke kunder.

– Innovasjon Norge har et spennende miljø i Silicon Valley. Dette har gitt oss en fot i døra i det amerikanske markedet, som er et av de største markedene i verden på vindenergi til lands. Her er også et hopetall andre industrier som vannkraft og andre kraftprodusenter som sol.

Innovasjon Norge Rogaland har bidratt med tilskudd og lån, senest nå i juni med midler fra miljøteknologiordningen.

– Shoreline er en meget spennende og kompetent bedrift med internasjonal vekst. De bidrar til å bygge et kompetansemiljø i Rogaland innen kunstig intelligens og innen fornybarbransjen. Slike gründerbedrifter er sterke og viktige bidragsytere til det grønne skiftet, påpeker direktøren i Innovasjon Norge Rogaland, Kari Holmefjord Vervik.

Les også: Tror på nye energi-arbeidsplasser

Selv om Endrerud nå har innsett at simuleringsplattformen kan brukes innen så å si alle næringer, har han et engasjement for fornybar-industrien

– Markedet har vist seg å være flere titalls ganger større enn det vi først antok, bare i havvind. Vi har i dag elleve kunder i hele verdikjeden innen havvind, og merker stor pågang fra alle kanter, forklarer Endrerud.

Gründeren har tro på det grønne skiftet og at det er entreprenørskap som skal drive det fram. Han står fortsatt på at det er den fornybare veksten han først og fremst vil ri på.

 – Vind er et kjerneområde for oss. Det popper opp nye vindparker hver dag i verden. Det er på dette området vi bruker det meste av vår energi. Vind og sol er nå billigere enn kull, og veksten er tosifret i disse industriene verden over. I 2017 skal vi gå «break even» på havvind, det vil si at vi på dette området vil få inn mer i inntekter enn utgifter, forklarer Endrerud.

Gründeren ser altså ut til å lykkes til gangs, men akademikeren – hva med ham? Endrerud som startet opp i 2012, var i havn med flere publiserte vitenskapelige artikler og i ferd med å levere inn avhandlingen sin i desember 2015. Så tok det av for selskapet og med det rant doktorgradsinnspurten ut i sanden.   

Han kan likevel forsikre oss om at 2017 blir året han kommer i havn med avhandlingen sin. Her ønsker han å gi en grunnleggende forståelse av det han har holdt på med de siste årene, men samtidig kan han jo ikke røpe alt. Doktorgraden er jo blitt en lukrativ forretningshemmelighet.

Tekst: Karen Anne Okstad