MENY

Felles avspark for miljøvennlig teknologiutvikling 11. mai

Til høsten er det frist for de store ENERGIX-søknadene. Vi ønsker å mobilisere næringsliv og forskere til et felles avspark for matchmaking og mobilisering innen fornybar energi.

Vi ønsker at næringsliv og forskere skal møtes slik at nye og gode ideer og konsepter innen fornybar teknologi kan bli utviklet.

Stedet er Viking Stadion, konferanse, Hinna Park. Tidspunkt er 11. mai kl. 10:15–12:00/15:00. 

Merk at samme dag arrangerer også Grønn by Grønnfrokost på Viking stadion. Disse to arrangementene kan ypperlig kombineres. 

Påmelding: Mobilisering til utvikling av miljøvennlig energi i Rogaland

Program:

Bolk 1: Mobilisering til utvikling av miljøvennlig teknologi i Rogaland

Kl. 10.15–12.00
Forskningsnettverket for miljøvennlig energi og Validé – Siri M. Kalvig & Olav Mellemstrand innleder

ENERGIX – Innovasjons- eller kompetanseprosjekt med støtte fra Forskningsrådet

Innovasjon Norge – Risikoavlastning ved pilotering og demonstrering av miljøteknologi

Lunsj og mingling

Bolk 2: Praktisk prosjekt

Kl. 12.00 –
Vi tilbyr søknadshjelp til konkrete prosjekt rettet mot fornybar energiproduksjon eller teknologi som reduserer
forbruk av energi.

Virkemiddelapparatet ved Innovasjon Norge, Norges Forskningsråd, VRI, UiS, IRIS og Validé vil
kunne gi gode råd på type program og strukturering av prosessen fram mot innlevert søknad.

Kapasiteten her er begrenset, og særskilt e-post må sendes til: olav@valide.no senest fredag 5. mai.


Grønn Frokost arrangert av Grønn by fra kl 07.30: 
Samme dag arrangerer også Grønn by Grønn frokost på Viking stadion.

Tema: Støtte til konseptutredning for grønn områdeutvikling. Vi håper du kan sette av tiden fra formiddagen for inspirasjon, matchmaking og mobilisering innen fornybar energi.

Påmelding Grønn frokost.

Et arrangement i samarbeid med: UiS, IRIS, Valide, Næringsforeningen, NHO, Innovasjon Norge, VRI/Fylkeskommunen, NFR