MENY

Foredrag om vindparker og trender

I dag kl. 12.15 holder Rune Hersvik i Norsk Vind Energi en forelesning om finansiering og drift av vindparker for masterstudenter på UiS. Ansatte og andre som er interessert, er også velkomne.

Vindmøllepark på Høg-Jæren. Høg-Jæren vindpark kan forsyne om lag 13 000 husholdninger med ren, fornybar strøm. Foto: Torstein Thorsen Ekern

Norsk Vind Energi AS har utviklet og fått realisert to vindparker i Rogaland: Høg-Jæren og Røyrmyra. Nå står 8 vindkraftprosjekter under planlegging og utvikling i inn- og utland.

I sommer kjøpte Google 12 år med fornybar energi i en avtale inngått med Norsk Vind Energi, BlackRock og Zephyr. Det gigantiske teknologiselskapet ønsker å forsyne sine europeiske datasentre med fornybar energi.

– Vår visjon er å bygge 0-utslippssamfunnet gjennom utbygging av fornybar energiforsyning og reduksjon av klimagasser, sier Rune Hersvik i Norsk Vind Energi, hvor han er leder for bærekraft og kommunikasjon. 

Han kommer til UiS i dag kl. 12.15 for å holde foredraget: «Financing and business structure of wind parks, future trends». 

Forelesningen er i Kjølv Egelands hus D-258 kl.12.15

Alle interesserte er hjertelig velkommen.