MENY

Fornybar teknologi

Ved UiS forsker vi på – og utvikler – ny teknologi for å kunne øke andelen miljøvennlig energi på markedet.

Varmepumpeanlegg på Bryne videregående I varmepumpeanlegget på Bryne videregående skole, som UiS samarbeider med, diskuterer skolens driftsingeniør Erling Knutsen og professor Rune Time ved UiS hvordan de 34 energibrønnene kan utnyttes best mulig. Foto: Asbjørn Jensen

Etterspørselen etter energi vil øke i årene framover. Samtidig må Norge begrense CO2-utslippene i tråd med EUs klimamål for 2030. Dette betyr at vi må øke mengden energi fra fornybare kilder, og vi må satse på teknologiutvikling innen flere typer av miljøvennlig energi. 

UiS jobber i dag med fornybar teknologi innenfor flere energiformer, i tillegg til olje og gass. Det er spesielt innenfor fire områder vi bidrar til teknologiutvikling: 

  • Offshore vindkraft
  • Biogass
  • Geotermisk energi
  • Termoelektrisk energi