MENY

Prosjekter

Prosjekter:

GeoWell - Innovative materials and designs for long-life high-temperature geothermal wells (2016-2020)
Forske på – og utvikle – innovative materialer og design for geotermiske brønner med lang levetid i høy temperatur. IRIS er partner i prosjektet som ledes av ISOR på Island.
Dette er et prosjekt finansiert av Horisont 2020.

INNO-Drill (2016–2019)
Et kompetanseprosjekt for næringslivet (KPN) som handler om dyp geotermisk boring, del av ENERGIX-programmet i Forskningsrådet. Starter opp i 2016.

Ferdigstilte prosjekter:

NEXT-Drill - Numerical-Experimental Technology platforms for cost effective deep hard rock Drilling (2012–2015) 
UiS og IRIS har vært partnere i prosjektet sammen med SINTEF, NTNU og internasjonale forskningspartnere som Mines ParisTech (France), University of Minnesota (USA) og University of Tampere (Finland). Dette er har vært et 4-årig lang KPN-prosjekt i RENERGI, et program i Forskningsrådet (tidligere ENERGIX-program) med et totalbudsjett på 24 millioner kroner.

Dyp geotermisk boring på Ålgård (2015)
VRI er Forskningsrådets særlige satsing på innovasjon gjennom samhandling.