MENY

Offshore vindkraft

Universitetet i Stavanger forsker på offshore vindkraft. Våre forskere bidrar blant annet til utvikling av ny design for faste og flytende offshore vindparker.

Vindmøller til havs. Horns Rev 1 i Nordsjøen består av 80 vindmøller med en samlet produksjonskapasitet på 160 MW. Vindmøllene produserer strømforbruket til cirka 150.000 danske husstander. Eiere er Vattenfall og DONG Energy. Foto: Nils Olav Nergaard.

Flere tiårs erfaring fra maritim virksomhet, offshore petroleum og vindteknikk gjør at UiS har mye å bidra med når faste og flytende offshore vindparker skal utvikles og etableres.

Finn mer informasjon om prosjekter og forskere.

Offshore vind har en fordel framfor landbaserte vindmøller fordi havet har mer vind og mer stabile vindressurser. Havet har også bedre plass til vindparker.

Utfordringene er at det er større investeringskostnader knyttet til utbygging offshore. Det er også dyrere å vedlikeholde og drifte vindmølleparker til havs sammenlignet med parker på land. Det er derfor store muligheter for forbedringer og industrialisering på dette feltet – og et stort behov for forskning og utvikling.

Forskerne ved UiS drar veksler på institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologis mangeårige satsning på offshoreteknologi, maritime konstruksjoner og vindteknikk. Denne kompetansen blir nå anvendt for å utvikle faste og flytende offshore vindparker. Fagmiljøet tilbyr både master- og doktorgradsstudium, og vektlegger følgende forskningsområder:

  • Kartlegging av vindforhold for vindturbin-design
  • Vindlast og bølgelast på faste og flytende vindturbiner
  • CFD-simulering av energipotensialet og konfigurasjon
  • Nye konsepter for offshore vindturbiner, særlig flytende konsepter
  • Enklere og mindre vær-sensitive marine operasjoner for installasjon og intervensjon av offshore turbiner
  • Kostnadseffektive operasjons- og vedlikeholds-konsept for offshore vindparker
  • Designkriterier for offshore vindparker

Prosjekter

Forskere