MENY

Forskningsnettverket på Energy Info Days

I slutten av oktober reiste deler av forskningsnettverket for miljøvennlig energi til Brussel for å delta på Energy Info Days, og møte potensielle samarbeidspartnere.

På Energy Info Days. Fra venstre: Chunming Rong, Homam Nikpey, Helleik Syse og Siri kalvig På Energy Info Days. Fra venstre: Chunming Rong, Homam Nikpey, Helleik Syse og Siri kalvig

I slutten av oktober deltok forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS på energi-infodager i Brussel. Her ble energiutlysningene i Horisont 2020 programmet presentert, og bedrifter, universiteter of forskningsinstitusjoner fra hele Europa deltok.

Forskningsnettverket har en ambisjon om å involvere seg i flere av utlysningene som ble presentert.

Les mer på Stavangerregionens nettsider her