MENY

Gwinds vei mot vindpark

Veien mot offshore vindpark går via lakseoppdrett. Målet til Gwind i Stavanger er fremdeles flytende vindparker med deres spesielle turbin. – Men vi må ha inntekter underveis, sier daglig leder Kjartan Melberg til Sysla.

– Vi har særlig fokus på å levere flytende vindturbiner inn mot oppdrettsbransjen. Vi tenker bredere enn før, og satser på å levere mer komplette løsninger enn bare vindturbiner, gjerne i kombinasjon med solceller og batteripakker, sier Kjartan Melberg.

Han ble daglig leder i Gwind for to år siden, samtidig som ble med i styret og aksjonær i selskapet.

10-15 år frem i tid

Gwind vil levere vindturbiner som roterer rundt en vertikal akse, i motsetning til vanlige turbiner som roterer om en horisontal akse. Det gir et lavere tyngdepunkt, og gjør det mulig å plassere generatoren og andre tunge komponenter inne i flyteren.

– Det vil blant annet redusere vedlikeholdskostnader, sier Melberg.

Ideen til turbinene oppstod ved Universitetet i Stavanger, gjennom professor .

Men veien frem til å få store nok turbiner som kan lage strøm offshore er lang. Melberg anslår at det kan ta 10-15 år før de er klare.

– Vi har ikke finansiering til å utvikle det selv, men vil dra nytte av bransjens utvikling innen dette området. Vi prøver å bidra i forskningssammenheng, sier Melberg, og viser til at det blant annet pågår et doktorgradsarbeid ved Universitetet i Stavanger som ser på materialtekniske utfordringer.

Gikk i pluss

Dermed satser Gwind på å få inntekter på andre måter underveis, samtidig som de lærer mer om teknologien.

Å levere strøm til oppdrettsanlegg som ikke har landstrøm er en av planene. Gwind hadde i fjor inntekter på 327.000 kroner, og endte med et overskudd på 321.000 kroner. Studier de har gjort for oppdrettsaktører er en av inntektskildene selskapet har hatt så langt.

Les artikkelen i sin helhet på Sysla Grønn, hvor den er hentet fra.  

Les også Sjøsatte innovativ vindmølle

Gwinds pilotturbin i Vågen i Stavanger.

Gwind har en plan om å levere strøm til oppdrettsanlegg som ikke har landstrøm.