MENY

Havvind ved et veiskille

Teknologiutviklingen for offshore vindkraft skjer i rekordtempo. Nå handler det om å gjøre den konkurransedyktig. Dette var tema på to nylig avholdte konferanser om havvind som UiS-forskere deltok på.

Etienne Cheynet holder pp-foredrag. På EERA Deep Sea-konferansen i Trondheim 18.–20. januar holdt Etienne Cheynet fra UiS et innlegg om sammenligning mellom teoretisk og målt vindspektra i Nordsjøen.

Konferansen EERA Deep Sea i Trondheim 18.– 20. januar samlet forskere og aktører fra industrien for å få presentert og delt pågående forskning, mens Floating Offshore Wind 2017-konferansen den 26. januar vektla det å få fram en bedre forståelse av hvordan industrien vokser internasjonalt og hvilke muligheter det kan gi norske aktører.

På begge konferansene ble det presentert og diskutert aktiviteter som pågår og blir gjennomført. Offshore vindkraft er ved et veiskille og de neste årene er avgjørende for framtiden: Vil offshore vindkraft lykkes å bli konkurransedyktig på lik linje som andre fornybare energiformer som for eksempel vannkraft?

På EERA Deep Sea-konferansen holdt og Jasna Bogunovic Jakobsen, begge fra Institutt for konstruksjonsteknikk og materialteknologi ved UiS, hver sine innlegg, ett om sammenligning mellom teoretisk og målt vind-spektra i Nordsjøen og ett innlegg om hvordan man kan karakterisere offshore vindturbin-vaker ved bruk av LIDAR (Light Detection And Ranging)-teknologi.

Stor forskningsinnsats

Det er de siste årene blitt lagt ned en stor forskningsinnsats som har økt forståelsen av samspillet mellom vær, vind, sjø og vindturbiner. Det er også blitt lagt ned mye arbeid i å utvikle teknologi og metoder for å redusere kostandene for offshore vindturbiner og samtidig øke energigevinsten fra turbinene.

Med et klimamål 2020 som stadig rykker nærmere, er det en stadig større vilje til å fortsette teknologiutviklingen og til å gjøre havvind konkurransedyktig. Det er mange forsknings- og industriaktører som mener vindkraft til havs har et stort potensial også i Norge, og at det haster med å legge inn et nytt gir.

Flytende vindturbiner

EERA Deep Sea-konferansen tok for seg blant annet temaene: flytende vindturbiner, vindpark-optimering, installering, design og offshore meteorologi.

NOWITECH, NORCOWE og EERA arrangerte konferansen med inviterte deltakere fra blant annet USA, Danmark, Sverige, Frankrike, Tyskland og Storbritannia. De var samlet for å dele og diskutere ny forskning, utfordringer og status quo for offshore vindkraft.

Med bidrag fra industrien, eksempelvis fra DNV-GL, Statoil og SkyWind, ble banebrytende konsepter, innovative løsninger og fremtidige fokusområder presentert.

Se presentasjonene og posterne fra konferansen

Industrien får fotfeste

På konferansen i Oslo, Floating Offshore Wind 2017, som ble arrangert av Norwegian Energy Partners og Norwea, var formålet å få en bedre forståelse av hvordan industrien for flytende vindmøller vokser internasjonalt og hvilke muligheter det kan gi for norske aktører.

Konferansen besto av offshore og maritime aktører, leverandører og prosjektutviklere fra Norge, Frankrike, Japan, Skottland og Sverige. Egne presentasjoner fra blant annet Statoil, DNV-GL, Eolfi, Aibel og Hexicon ble avholdt hvor temaet var dagens status for flytende offshore vind, ny utvikling av teknologi og hvordan skape et konkurransedyktig marked for offshore flytende vind.

Interessant for oss i Norge var det å merke seg at den franske regjeringen har ambisjoner om en energimiks bestående av 40 prosent fornybar energi innen 2030. Landet har utviklet fire nye lisenser for storskala pilotparker av flytende vindmøller, henholdsvis tre i Middelhavet og en utfor kysten av Brittany-regionen. Disse skal etter planen bestå av til sammen 96 MW. Dette understreker igjen Frankrikes engasjement og forpliktelse til å øke andelen av fornybar energi.

Den skotske regjeringen har omfavnet Statoils Hywind-utbygging av en flytende vindpark utfor nordøst-kysten. Byggingen av fem flytende 6 MW vindturbiner er godt i gang.

En rekke industriaktører understreker behovet for ny teknologi og innovasjon og potensialet for norske teknologileverandører.

Se presentasjonene fra konferansen.

Teknologiutvikling i rekordtempo

Vestas annonserte samme dag som konferansen i Oslo sin nye 9 MW storskala vindturbin, som markerer en historisk milepæl i utviklingen av offshore vind. Dette er nok et bevis på at teknologiutviklingen for offshore vindkraft skjer i rekordtempo. Utfordringene ligger likevel i å skape et stort nok marked så snart som mulig med et produkt som er såpass billig at det er stor nok etterspørsel.

På begge konferansene ble det diskutert framtidige planer og ambisjoner for årene. Med konferansene i Trondheim og Oslo, og med flere påfølgende i både i Bergen den 15. februar (Klimafrokost: Hva bør være Norges havvind-strategi) og Stavanger (Science Meets Industry) den 29. mars, fortsetter arbeidet med å gjøre offshore vindkraft konkurransedyktig.

Tekst og foto: Ingrid Feyling