MENY

I Sveits for å ta pulsen på CCUS

– Skal vi nå 2-gradersmålet må teknologien på området karbonfangst, -bruk og -lagring tas i bruk, sier Ying Guo i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS. Nylig var hun og kolleger i Sveits på en stor konferanse om teknologi for klimagasshåndtering.

Gruppebilde av Ying Guo, Hans Petter Lohne, Roman Berenblyum og Mohammad Mansouri bak rød ku. Den røde kua symboliserer vertskapslandet for konferansen om teknologi for klimagasshåndtering hvor IRIS og UiS stilte med fire deltakere: Ying Guo, Hans Petter Lohne, Roman Berenblyum og Mohammad Mansouri.

Mens over 500 nasjoner diskuterte internasjonale avtaler for oppfølgning av Paris klimaavtale på COP22 i Marrakesh, ble en konferanse om teknologi for klimagasshåndtering – Conference on Greenhouse Gas Control Technologies (GHGT-13) – gjennomført i Lausanne i Sveits, 14–18 november.

Hovedhensikten med konferansen var å samle relevante aktører for å oppdatere status for teknologiutviklingen når det gjelder CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) – dette for å få til reduksjon i global oppvarming.

Konferansen hadde over 1000 deltakere fra hele verden, blant dem ledere, industriaktører og forskere.

Norge utmerket seg med mange deltakere fra Gassnova, SINTEF, IFE, NGI, Statoil, Aker Solutions, og mange flere. IRIS og UiS stilte med fire forskere – Ying Guo, Hans Petter Lohne, Roman Berenblyum og .

Moden teknologi
Ying Guo er en av forskerne som ivrer for realisering av karbonfangst på norsk sokkel. Som forskningssjef for IOR ved IRIS og temaleder for CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS synes hun ikke det går fort nok.

– Hovedbudskapet fra CCUS-forskerne på denne konferansen er at CO2-fangst og -lagring er moden teknologi som kan tas i bruk.

Men, sier hun: 

– Dessverre er det slik at samfunnet ikke er klar til å ta CCUS i bruk. Det finnes få politiske avtaler og insentiver som gjør at industrien tar teknologien i bruk, sier Guo.

Oppdatering av teknologi
– Skal vi oppnå 2-gradersmålet, må CCUS og BECCS (biologiske prosesser knyttet til CCS) implementeres. En av de viktigste faktorene for implementering av CCUS-teknologi er å få kommunisert disse mulighetene bredt ut til befolkningen, mener Guo.

Hun viste til at Norge med Gassnova i spissen har gitt lovnad for videre utredning og implementering av minst ett av tre mulige CCUS-prosjekt innen 2020, altså CO2-fangst av industriutslipp. Dette involverer Yaras ammoniakkfabrikk i Porsgrunn, Norcems sementfabrikk i Brevik og Oslo kommunes energigjenvinningsanlegg på Klemetsrud i Oslo.

IRIS og UiS medaktør
IRIS stilte med fem presentasjoner (posters), flere i samarbeidet med CO2GeoNet og UiS.

Mer informasjon og presentasjoner kan man finne i GHGT13s hjemmeside.

IRIS/UiS poster-bidrag:

REPP-CO2: Equilibrium modelling of CO2-rock-brine systems, Vaclava Havlova, Martin Klajmon*, Radek Cervinka, Angela Mendoza, UJV Rez, a.s; Juraj Francu, Czech Geological Survey Roman Bereblyum, Øystein Arild, IRIS

LBr-1 – research CO2 storage pilot in the Czech Republic Vit Hladik*, Roman Berenblyum, Miroslav Pereszlenyi, Juraj Francu, Oldrich Krejci, Czech Geological Survey; Eric P. Ford, Alexey  hrulenko, IRIS

ENOS: Enabling onshore CO2 storage in Europe: fostering local and international cooperation around pilot and test sites Marie Gastine*, Isabelle Czernichowski-Lauriol, Sandrine Grataloup,  RGM; Roman Berenblyum, IRIS; Carlos de Dios, CIUDEN; Vit Hladik, CGS; Niels Poulsen, GUES; Samuela Vercelli, SapienzaCeri Vincent, BGS Ton Wildenborg, TNO

Coal quality effects on the performance of an IGCC power plant with CO2 capture in India Mohammad Mansouri Majoumerd*, International Research Institute of Stavanger (IRIS); Kuntal  ana, Sudipta De, Jadavpur University; Mohsen Assadi, University of Stavanger

O2GeoNet perspective on CO2 Capture and Storage: a vital technology for completing the climate change mitigation portfolio Isabelle Czernichowski-Lauriol*, Rowena Stead, CO2GeoNet  ssociation & BRGM; Roman Berenblyum, CO2GeoNet Association & IRIS; Sabina Bigi, Samuela Vercelli, CO2GeoNet Association & Sapienza University of Rome; Ms Marjeta Car, CO2GeoNet Association & GEOINZENIRING; Axel Liebscher, CO2GeoNet Association & GFZ; Sergio Persoglia, CO2GeoNet Association & OGS; Niels Poulsen, CO2GeoNet Association GEUS; Ceri Vincent, CO2GeoNet Association & BGS; Ton Wildenborg, CO2GeoNet Association& TNO