MENY

Innspillseminar ENERGI21

Den nasjonale strategien for forskning og utvikling av ny klimavennlig energiteknologi – ENERGI21 – skal få ny strategi. Tirsdag 3. april fra 10-12 arrangeres det innspill-seminar i Arkivenes hus på Ullandhaug.

Energi 21 Energi 21

Energi 21 skal få ny strategi og dokumentet er nå ute på høring med frist 6. april

Energi 21 er den nasjonale strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny klimavennlig energiteknologi.

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi og Forsknings- og innovasjonsavdelingen på UiS (FIA) inviterer derfor til innspillseminar for å samle innspillene, og gi en godt forankret tilbakemelding fra regionen.

Lene Mostue, direktør og leder for ENERGI21-programmet fra Forskningsrådet kommer for å presenterer den nye strategien.

Deretter vil det åpnes for at deltakere kan bidra med innspill som vil bli samlet og sendt fra Forskningsnettverket for miljøvennlig energi.

Her finner du link til høringsutkastet. Det er dette dokumentet forskningsmiljøene skal gi sine innspill på.

Arrangementet finner sted tirsdag 3. april kl 10-12 i Arkivenes Hus, rom 406

Klikk her for påmelding.