MENY

Jakter problemstillinger som trenger smarte løsninger

CIPSI deltok med noen av UiS’ smarteste forskere på smartbykonferansen Nordic Edge Expo.

  • Gruppebilde avTrond Linjordet (forsker), Jayachander Surbiryala (ph.d.-student) og Russel G. Wolff (administrasjon) ved UiS.
    Senter for IP-basert service innovasjon, CIPSI, deltok på Nordic Edge Expo med egen stand for å informerte om UiS sin smartby-satsning. Fra venstre: Trond Linjordet (forsker), Jayachander Surbiryala (ph.d.-student) og Russel G. Wolff (administrasjon). Foto: Asbjørn Jensen
  • Siri Kalvig i buss.
    Norges første førerløse buss kunne testes på Nordic Edge. Siri Kalvig hoppet raskt om bord. Foto: Asbjørn Jensen
  • Ordfører Christine Sagen Helgø og Siri Kalvig.
    Stavanger kommune sin stand var en herlig blanding av High tech og hjemmekos. På denne måten synliggjorde de hva smarte byer handler om – å gjøre livet for innbyggerne bedre. Siri Kalvig traff ordføreren Christine Sagen Helgø i kommunens campingvogn.

Smarte byer er et satsningsområde for UiS og et forskningsområde som Chunming Rong og hans forskergruppe har bygd opp over lengre tid. I Senter for IP-basert service innovasjon, CIPSI, jobber de blant annet i EUs smartbyprosjekt Triangulum. Senteret har gjennomført større prosjekter knyttet til smart teknologi-utvikling som Safer@Home og A4Cloud

CIPSI-standen hadde derfor sin naturlige plass på årets Nordic Edge Expo, som ble avholdt tidligere i oktober. Konferansen er møteplass for alle som jobber med nye løsninger for å gjøre byer, bedrifter og folks hjem smartere. 

På konferansen informerte UiS-forskerne på CIPSI-standen blant annet om pågående arbeid knyttet til datasenter og dataplattform i nettskyer.

Søker samarbeidspartnere

– Det er viktig for CIPSI å være synlig og tilgjengelig og å formidle våre aktiviteter, forklarer Trond Linjordet, forsker i CIPSI og en av dem som stod på standen. Han mener Nordic Edge Expo er en god møteplass.

– Konferansen legger til rette og åpner for mulige nye samarbeid. Her får vi kontakt med selskaper og andre interessenter som gjør at vi som forskere kan få tak i konkrete problemstillinger vi kan bidra med å løse.

I 2015 samlet konferansen over 500 deltakere fra 14 land. I år ble arrangementet utvidet med en stor utstilling og hele konferansen samlet til sammen en god del over 2000 deltakere. 

– Fantastisk møteplass

I tillegg til CIPSI-forskerne var Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi, til stede på konferansen.

Hun mener Nordic Edge Expo allerede etter sin andre gjennomføring, er blitt viktig for regionen – og vil bli viktigere i årene framover.

– Det var fantastisk gøy å oppleve den gode stemningen på konferansen. Stavanger har jo en helt spesiell posisjon med Triangulum-prosjektet som Stavanger kommune har fått i stand sammen med UiS, Lyse og Greater Stavanger. Og nå har vi også klart å få til en internasjonal møtearena for framtidens smarte teknologier.

– Stavanger har ONS. Nå har vi beredt grunnen for nok en fantastisk møteplass!, sa Kalvig som syntes det var inspirerende å høre på foredragene og å besøke utstillerne. 

Førerløs buss

Kalvig fikk også muligheten til å prøve ut den første førerløse elektriske bussen i Norge. Den skal etter planen gå i en cirka fire kilometer lang trasé rundt i det store industriområdet Forus for å bedre kollektivtilbudet. 

– Det var en merkelig følelse å sitte i en førerløs buss. En mann gikk foran bussen og bussen stoppet pyntelig opp. Jeg satte og lurte på hvordan dette fungerer. Lidar-scanning og visuell object-scanning er visstnok en del av svaret.

Både UiS, forskningsinstituttet IRIS og teknologioverføringskontoret Validé er støttende partnere til konferansen.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen