MENY

Kan vi gripe mulighetene i bioenergi og CO2-fangst?

Seminaret i Risavika Gas Centre hadde fokus på konkrete muligheter for å realisere et lavutslippssamfunn der bioøkonomi og bioenergi står sentralt og hvor CO2 kan reduseres, fanges, brukes og lagres. Og ikke minst hvordan dette kan gjøres til god butikk for Stavangerregionen.

Ying Guo, Harald Minge og Siri Kalvig på Risavika Gas Centre Ying Guo, Harald Minge og Siri Kalvig fikk omvisning omvisning på testanlegget for bioenergi av Arild Johannesen, som kunne fortelle at anlegget er en del av nasjonal infrastruktur for fermenteringsprosesser.

Administrerende direktør i Næringsforeningen, Harald Minge innledet seminaret med å understreke nødvendigheten av å tiltrekke nye bedrifter til Stavangerregionen og jobbe med å legge til rette for nyetableringer, hvilket krever politisk vilje.

– Vi har alle fortrinnene her i form av kunnskap, råvarer og et stort marked. Stikkordet her er spesifikk satsing. Kanskje dette kan bli et prestisjeprosjekt for oss?, spurte Minge.

Leder for nettverk for miljøvennlig energi ved UiS, presenterte blant annet Smart Energy Lab eller Future Energy Hub som det snart skal hete. Kalvig har et sterkt ønske om at UiS Campus og Rogaland skal bli et ledende energilaboratorium – en arena og et kraftsenter for energiomstilling.

– Rogaland er best til å ta denne posisjonen, sa Kalvig.

Har forutsetninger for å lykkes

Til stede på møtet var representanter for en del forskjellige bedrifter i tillegg til Validé og fylkeskommunen. 

Senior Business Developer i IRIS, Ying Guo er invitiativtaker til møtet sammen med Kalvig og Næringsforeningen: 

– Bioenergi og bioøkonomi for lavutslippssamfunn er gjerne et litt uvant tema, men jeg tror vi har forutsetningene som trengs for å kunne lykkes på dette området. En ting er å lykkes med teknologien og kommersialiseringen, men evnen til oppskalering slik at det blir levedyktige bedrifter som også gir flere arbeidsplasser er utrolig viktig, påpekte Guo. 

Guo var meget fornøyd med dagens møte som ble holdt i Risavika. 

– Dette flotte testanlegget for bioenergi kan hjelpe oss et stykke på vei til suksess, mente Guo som synes det var veldig kjekt å se så mange mennesker møte opp.

Dagens innlegg:

Industrieventyret som forvitret – hva har vi lært? ved rådgiver Gunnar Kleppa
Ocean Forest: Bærekraftig mat og biomasse fra havet, ved Anders Karlsson-Drangsholt fra Bellona
Biogass, sirkulærøkonomi og lavkarbonsamfunnet, ved Egil Vigdel fra AGRI-E
Status Microalger, ved Svein Dahle, MicroA
Risavika testanlegget, ved Arild Johannesen, IRIS
Verdiskapning fra C1-gasser gjennom fermentering, ved Susanne Gitlesen og Catherine Boccadoro, IRIS
Mulighetsstudier av fullskala CO2-håndtering i Norge, ved Ying Guo, IRIS
Smart Energy Lab, ved Siri Kalvig, UiS

Tekst og foto: Søren Arentsen, IRIS