MENY

Prosjekter - Karbonfangst, utnyttelse og lagring

IRIS og UiS samarbeider med partnere fra industrien og andre forskningsinstitusjoner og universitet. Våre partnere inkluderer Sintef, Uni Research CIPR, NTNU, IFE, Teknova, University of Tulsa, Texas A & M, Cornell University, University of Berkely, Universitetet i Austin Texas, University of Houston, Stanford University, Clausthal, Stuttgart, Heidelberg, Scole des Mines, TU Delft, Heriot-Watt University og Gubkin University.

Pågående prosjekter: 

 

 • REPP-CO2

  IRIS deltar i et tsjekkisk-norsk forskningsprosjekt som fokuserer primært på utvikling av CO2-lagring i Tsjekkia. Over 100 forskere og teknikere fra syv institusjoner i Norge og Tsjekkia deltar i prosjektet. Prosjektet er støttet av Norway Grants.

 • ENOS

  ENOS (Enabelig Onshore CO2 storage in Europe) har som mål å legge til rette for CO2-lagring på land i Europa. Prosjektet er støttet av New Horizon 2020 som er et av EUs største forsknings- og innovasjonsprogrammer.

  ENOS er et initiativ fra nettverket CO2GeoNet, hvor IRIS er partner i nettverket. Prosjektet har oppstart høsten 2016.

 • Pore Scale Mekanikk for CO2-lagring i et Fracture-Matrix System

  ​Prosjektet dreier seg om mekanismer på poreskalanivå for lagring av CO2 i et sprekke-matrisesystem. Når CO2 skal lagres i en oppsprukket bergart er det viktig at den injiserte gassen trenger inn den porøse bergarten og forblir stabilt lagret der. Dette er avgjørende for å oppnå optimal utnyttelse av porevolumet, som igjen gir sikker og effektiv lagring, og for å unngå at CO2 migrerer oppover i sprekkene og i verste fall fører til lekkasje og forurensing. I dette prosjektet utvikler vi kriterier for at vandring av CO2 mellom sprekker og matriseblokker skal finne sted og å beregne kapillærtrykk-kurver for faktisk sprekke-matrisegeometri.
   

 • The Open Porous Media (OPM) initiative

  Prosjektet skal oppmuntre til innovasjon og forskning for modellering og simulering av OPM-prosesser. Dagens utvikling er fokusert på CO2-håndtering og forbedret og økt oljeutvinning. IRIS er partner sammen med SINTEF IKT, Statoil og Ceetron Solutions.