MENY

Klima som økonomisk risiko

Tirsdag 24. januar kommer Anders Bjartnes, redaktør i «Energi og Klima», til UiS for å gi en gjesteforelesning over temaet «Klima som økonomisk risiko» til masterstudenter ved Handelshøgskolen.

Klimaendringer og klimapolitikk vil forandre både samfunn og økonomi. Det er stor risiko knyttet både til fysiske klimaendringer og alle forandringene i overgangen til nullutslippssamfunnet. Svært mange sektorer vil bli berørt.

Dette er et tema når Anders Bjartnes, redaktør for nettmagasinet «Energi og Klima», vil holde et gjesteforedrag ved Handelshøgskolen ved UiS tirsdag 24. januar kl. 15.15.

Det er professor Klaus Mohn som har invitert Bjartnes for å forelese for masterstudenter som tar kurset «Economics of Energy Markets».

Forelesningen bærer tittelen «Klima som økonomisk risiko».

Les Anders Bjartnes artikkel «Klima som økonomisk risiko» i nettmagasinet Energi og Klima, som gis ut av Norsk Klimastiftelse.

Klimarisiko

I artikkelen – og i sin forelesning – tar Bjartnes for seg begrepet klimarisiko, som altså er risiko som knytter seg både til klimaendringer og til klimapolitikk og energiomstillingen som medfølger. 

Det er klimavitenskapen som gjennom FNs klimapanel er den autoritative kilden til hva klimaendringene kan tenkes å medføre.

Det er sammenheng mellom det totale utslippet av CO2 og graden av skade som påføres. Dette betyr at man ved hjelp av informasjon fra klimaforskningen kan utlede hvor mye som kan slippes ut for å begrense oppvarmingen til et gitt nivå.

Karbonbudsjett

Karbonbudsjettet er et begrep som har blitt stadig mer benyttet de siste årene. Karbonbudsjettet setter ganske enkelt tall på hvor mye CO2 og andre klimagasser som samlet kan slippes ut hvis temperaturøkningen skal stoppes på for eksempel to grader. 

Togradersmålet er et politisk mål, men samtidig en grense som klimavitenskapen mener vil gjøre at man kan unngå klimaendringer med svært alvorlige virkninger for mennesker og samfunn.

Forskningen gir ikke entydige svar om klimafølsomheten – hvor raskt utslipp fører til temperaturøkning. Forskerne opererer derfor med ulike grader av sannsynlighet for å begrense oppvarmingen på et visst nivå.

Tekst og foto: Karen Anne Okstad

Anders Bjartnes

Anders Bjartnes er redaktør for «Energi og Klima» som er et nettmagasin for debatt, analyse og bakgrunn om klima og fornybar energi.