MENY

Mulig match på CO2

Ying Guo og Agnar Kongshaug sørget for at det ble match mellom IRIS og Apply Sørco da forskere og bedrifter med gode ideer innen energi møttes til workshop for et par uker siden.

Foto av Ying Guo og Agnar Kongshaug Ying Guo (IRIS) og Agnar Kongshaug (Apply Sørco) lar seg lokke av Forskningsrådets ENERGIX-program. De er begge på utkikk etter partnere å samarbeide med.

– For å gjøre det vi har lyst til må vi ha hjelp fra forskningsmiljøene og støtte fra Forskningsrådet. Da kan vi lage løsninger som markedet vil ha, sa Agnar Kongshaug, direktør i serviceselskapet Apply Sørco da han møtte opp på en workshop i regi av Næringsforeningen og UiS på Rosenkildehuset i Stavanger 19. august.

Bakgrunnen for møtet var at bedrifter med gode ideer knyttet til energi, nå kan søke støtte fra en pott på 170 millioner kroner i Forskningsrådets ENERGIX-program.

– Vi har ideer, men vi er ikke like business-orientert som folka i Apply Sørco. Vi trenger industripartnere, sa Ying Guo, forskningssjef for IOR ved IRIS og temaleder for CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS) i Forskningsnetverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS.

Workshopen – eller matchmakingen – skulle bidra til at forskere og bedrifter fant hverandre. Rundt 20 forskere fra UiS og IRIS deltok, og over ti bedrifter var til stede med en eller flere representanter: Lyse, Norsk Vind Energi, Rosenberg Worley Parsons, Nor Sea Group, Øglends System, SMI Miljø, Malm Orstad, Javiel AS, Apply Sørco, ZEnergi. 

Også seniorrådgiver Trond Værnes fra Forskningsrådet var til stede for å informere om mulighetene i ENERGIX-programmet.

Dreining mot mer bærekraft

Apply Sørco er et selskap som primært jobber med modifikasjoner og driftsstøtte mot olje- og gass-plattformer. Selskapet jobber for å løse problemet til de som sitter med anleggende og som blir pålagt til å produsere mer miljøvennlig. 

– Vi opplever dreiningen mot en grønnere og mer bærekraftig olje- og gassindustri, sa Agnar Kongshaug i Apply Sørco.

– Vi har noen kloke hoder og en håndfull individer som brenner for fornybarsatsning internt hos oss og vi ser på muligheter for å satse mer helhjertet som selskap innenfor fornybar energi, sa Apply Sørco-direktøren og la til:

– Vi tenker løsninger som har markedspotensial, løsninger som kan brukes av mange.

CCUS-teknologi

Kongshaug merket seg flere ting på møtet, men skikkelig match ble det først da han hørte at noen på IRIS faktisk jobbet med CO2-fangst, -utnyttelse og -lagring (CCUS).  

– Vi er interessert i mulighetene som fins med CO2-fangst og utvikling av ny teknologi på dette feltet, men på grunn av den trange økonomiske situasjonen vi er i, så vil en eventuell slik satsning være avhengig av betraktelig ekstern støtte, sa Kongshaug som ikke visste at det fantest CCUS-forskning i regionen før han møtte Ying Guo.

Forskningssjefen fra IRIS ivrer for temaet og har orientert seg om mulighetene. Nå vil hun orientere andre:

– Klarer vi å fange CO2 i stort nok volum, kan den bli brukt til økt oljeutvinning for så å skape ekstra ressurser vi trenger i overgangen til grønn energi. Å fange og lagre CO2 og samtidig øke oljeutvinningen på eksisterende felt passer derfor som hånd i hanske. Det gjelder bare å finne fram til gode teknologier som kan kommersialiseres, og industripartnere som tør å satse, påpekte Ying Guo.

Les mer om dette på Forskning.no: Vi kan lagre CO2 og samtidig produsere mer olje.

Ying Guo og Agnar Kongshaug brukte pausen til å snakke sammen. 

Jeg har ikke møtt Ying før, så dette er interessant for oss. Dette kan bli starten på noe, sa Kongshaug da han hørte Ying Guo reflekterte rundt mulighetene.   

– Nye løsninger må være kommersielle

Spesialrådgiver Trond Værnes i divisjon for energi, ressurser og miljø i Forskningsrådet deltok på møtet for å informere om mulighetene. Han påpekte at innovasjon innen energifeltet gjennom forskning fordrer tett samarbeid mellom forskning og næringsliv.

– Forskningsrådets strategi er at nye løsninger på energi-feltet også må være kommersielle – det vil si at løsningene både skal bidra til å utvikle nye markeder og respondere på markeder.  

Værnes forklarte også at de siste 5 årene har næringslivet hentet ut ca 800 millioner kroner fra Forskningsrådet sitt energiprogram ENERGIX. Inkludert næringens eget bidrag i denne porteføljen snakker vi her om 2 milliarder kroner til innovasjon. Rogalands bedrifter har en forsvinnende liten andel av dette. 

– Våre budsjetter er nesten tredoblet – friske nye penger kom etter klimaforliket i 2010. Så her er det store muligheter, sa Værnes. 

Tekst og foto: Karen Anne Okstad, kommunikasjonsrådgiver ved UiS