MENY

Nå kan masterstudenter få støtte til vitenskapelig publisering

Ferdigutdannede kandidater som har produsert en god masteroppgave innen miljøvennlig energi, kan søke midlertidig ansettelse ved UiS for å skrive en vitenskapelig artikkel med veilederen sin.

Siri Kalvig og Syed Ali Hassan ved pc i pc-lab. Syed Ali Hassan er en av rundt 50 studenter som tar mastergradskurset Offshore Wind Turbine Engineering denne høsten. Han har Siri Kalvig og Ingrid Feyling som undervisere og veiledere. Kanskje vil Hassans masteroppgave bli en artikkel som kan publiseres i en vitenskapelig journal.

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi har tatt initiativ til å stimulere til økt vitenskapelig produksjon innen feltet miljøvennlig energi.

– Mange masteroppgaver har potensialet til å bli publisert som vitenskapelig artikkel, men problemet er ofte at masterstudenten ikke har anledning til å jobbe konsentrert med oppgaven etter ferdig studium, forklarer Siri Kalvig, leder av forskningsnettverket.

Hun stiller med midler fra nettverket til å gi ferdigutdannede kandidater med en god masteroppgave et tilbud om midlertidig ansettelse. Dette vil gi studenten mulighet til å skrive ferdig en vitenskapelig artikkel.  

– De som ønsker å søke må ha skrevet en masteroppgaven innenfor temaet «miljøvennlig energi» og veilederen må sende en anbefaling samt foreslå mulige journaler som artikkelen kan publiseres i, påpeker Kalvig.

Prøveordning

Midlene er myntet på masterstuedenter som ble ferdig nå nylig.

Kalvig understreker at dette gjelder masteroppgaver på alle fakultet som omhandler miljøvennlig energi – teknologiske problemstillinger så vel som samfunnsvitenskapelige og humanistiske. 

Ordningen er i første omgang en prøveordning, men Kalvig mener det er et stort potensial og håper ordningen vil bli opprettet på permanent basis.

– Vi håper at mange gode masteroppgaver innenfor miljøvennlig energi med dette kan nå ut til et større publikum ved at arbeidene blir publisert i vitenskapelige journaler.

Dette er ordningen:

  • 6 måneders ansettelse på timebasis. Det er bare mulig å få betalt for inntil ett månedsverk, 150 timer, fordelt utover i ansettelsesperioden
  • Tilsetting som «1108 Forsker» med lønnstrinn 48, som utgjør 216,10 kr per time
  • Veilederen til masterstudenten må anbefale for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi at masteroppgaven benyttes som grunnlag for å skrive og publisere en eller flere vitenskapelige artikler
  • Kandidaten må levere timelister til Forskningsnettverket for miljøvennlig energi som videre må godkjenne listene for å få utbetalt lønnen.
  • Et enkelt søknadsskjema fylles ut og vedlegges i mail til: miljoevennlig-energi@uis.no
  • Teamlederne i forskningsnettverket vurderer sammen om søknaden kvalifiserer til å få støtte
  • Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ønsker å bli kreditert i «Acknowledgement» eller tilsvarende i journalen.
  • Journalen må være registrert som godkjente journaler i henhold til UiS sine retningslinjer.  
  • Masterkandidaten må ha gyldig oppholdstillatelse i Norge.


Søknadsskjema:

Det er veileder som fyller ut søknadsskjema: Søknadsskjema til Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS