MENY

Nå skal luftfarten elektrifiseres

Fredag 24. november arrangerte Avinor seminar på sola lufthavn. Forskningsnettverket for miljøvennlig energi var til stede. Med overskriften «På full fart inn i en ny tid» var det klart for å sette søkelyset på el-fly, smarte løsninger og desentralisert energiproduksjon.

Konserndirektør i Avinor Dag Falk-Petersen lanserer det nyinnkjøpte el-flyet sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. I bakgrunnen ser man el-flyet som skal bli levert i mai 2018. Konserndirektør i Avinor Dag Falk-Petersen lanserer det nyinnkjøpte el-flyet sammen med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. I bakgrunnen ser man el-flyet som skal bli levert i mai 2018.

Seminaret åpnet med lufthavnsdirektør Leif Anker Lorentzen som fortalte om initiativene som er satt i gang på sola. 

Allerede i 2010 installerte vi flisefyringsanlegg på sola lufthavn. De siste årene har vi også installert solceller og satt opp bikuber for å overvåke miljøet. Dette er bare starten, og vi har satt oss høye ambisjoner for fremtiden, sier Lorentzen.

Enova publiserte nylig en studie som viste at strømnettet ikke er i stand til å takle at alle skal lade elbil samtidig. Når vi i fremtiden skal elektrifisere flytransporten vil ikke strømnettet takle dette. Vi har derfor satt en ambisjon om å bli selvforsynt med energi innen 2025, gjennom vind, sol, biogass og andre fornybare energikilder, avslutter Lorentzen.

Gunnar Crawford som er nyansatt leder i Smartbyen Stavanger fortalte om hvordan vi kan sikre innovasjonssamarbeid i regionen.

Vi må bruke næringsklyngene som er etablert, og trekker spesielt frem Smart City Innovation Cluster som essesnsiell. Gjennom å etablere flere «Living labs» for å studere og teste løsninger i et hverdagslig og virkelig miljø, kan vi få den kunnskapen vi trenger for fremtiden, sier Crawford.

Vi fikk også en avsløring fra konserndirektør i Avinor Dag Falk-Petersen. Avinor har gått sammen med Zero, Sas, Widerøe og Norges Luftsportforbund om å kjøpe inn et lite batteridrevet fly for å teste ut dette i Norge. Flyet skal leveres i mai 2018, og vil bli en viktig pilot i arbeidet med elektrifisering av luftfarten.

Ketil Solvik-Olsen var også invitert inn for å snakke om posisjonen Norge har tatt som foregangsland på el-bil, og om vi kan gjøre det samme på el-fly.

Norge er i en særsituasjon når det kommer til transportbehov. El-fly kan ha fordeler som at de trenger kortere rullebane og lavere driftskostnader, i tillegg til miljøgevinsten. Vi ønsker å tilrettelegge for at el-fly skal bli tatt i bruk på aktuelle strekninger i fremtiden, avslutter Solvik-Olsen.

Etter pausen holdt Siri T. Ravndal som er avdelingsleder for Smarte nett i Lyse Elnett et innlegg. Hun snaket om Energiproduksjon, endring i kraftpriser, lagring av overskuddskraft, kapasitet i linjenett og system for utjevning av kraftforbruk.

For å gi et innblikk i tekniske muligheter og utfordringer var Sindre Solberg fra Siemens invitert. Gjennom konkrete eksempler viste han hvordan en lufthavn i fremtiden vil fungere som et microgrid.

Avslutningsvis presenterte Harald Minge i næringsforeningen hva som skjer i regionen. Her trakk han blant annet frem den planlagte Smart Energy Lab på UiS som et spennende initiativ.

Arbeidsledigheten i Rogaland har gått ned med over en prosent det siste året. Det jeg hører her i dag gir meg troen på at regionen går en spennende fremtid i møte, avslutter Minge.

Tekst: Helleik L. Syse