MENY

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi

UiS har sammen med forskningsinstituttet IRIS flere sterke fagmiljø knyttet til miljøvennlig energi: offshore vindkraft, energieffektivisering, jordvarme, miljøvennlig akvakultur, karbonfangst, energiinformatikk og smart-teknologi.

Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS: Chunming Rong, Mohsen Assadi, Siri Kalvig, Bjørn Hjertager, Ying Guo og Oluf Langehelle. Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS: Chunming Rong (smarte byer), Mohsen Assadi (energieffektivisering), Siri Kalvig (leder), Bjørn Hjertager (fornybar teknologi), Ying Guo (karbonfangst, -bruk og -lagring) og Oluf Langehelle (omstilling).

Forskningen på miljøvennlig energi ved UiS og IRIS er organisert i et nettverk: «Forskningsnettverk for miljøvennlig energi». Her samarbeider forskere fra UiS med forskere fra IRIS. Nettverket har fem tematiske satsningsområder: