MENY

Omstilling

«Det grønne skiftet» handler om å minske klimautslippene og om alt som leder fram mot et mer bærekraftig samfunn der vi bruker ressursene smartere og riktigere.

Spørsmålet er hvordan vi skal møte dette skiftet, og hvordan vi kan begrense ytterligere klimaendringer gjennom utslippskutt og omstilling. Det grønne skiftet krever omstilling.

Den samfunnsvitenskapelige forskningen på «det grønne skiftet» ved UiS og IRIS er rettet mot store og komplekse problemstillinger som krever tverrfaglig tilnærming. Økonomer, historikere, statsvitere og innovasjonsforskere deltar i forskning som tar for seg den grønne omstillingen og de samfunnsendringene vi står midt oppe i. Målet er å gi økt kunnskap om viktige miljøutfordringer og gi forvaltningen, næringslivet og samfunnet et godt grunnlag for å ta beslutninger for å fremme en overgang til et mer bærekraftig samfunn.

I Norge er det politisk enighet om målene – som er å redusere utslipp med 40 prosent og øke energieffektiviteten med minst 27 prosent fram mot 2030. Men det er ulike oppfatninger om veien fram mot disse målene.