MENY

Prosjekter – Omstilling

Pågående prosjekter: 

ELinGO – elektrifisering av ‘nye’ E39 (Forskningsrådets Energi X-program)
UiS er med i arbeidsgruppa ‘Transformations and transitions towards sustainability’ under Earth System Governance (ESG) prosjektet.
 

Ph.d.-prosjekter:

Janne Thygesen: «Dilemmas and discourses in wind power planning and development in Norway and: Scotland». Thygesen har sammenlignet politikken og planleggingsprosessen for vindkraft i Norge og Skottland. Skottene har hatt en raskere og større vindkraftutbygging enn Norge siden 2000 samtidig som at konfliktnivået synes å være lavere. Thygesen disputerer for graden ph.d. ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet fredag 17. juni 2016. Les sak på UiS sine hjemmesider: Vindkraft i Norge og Skottland