MENY

Smarte byer

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

 Illustrasjon av by og teknologi. Å utvikle en smart by handler først og fremst om hvordan informasjonsteknologien kombineres med bygninger og infrastruktur. Foto: Shutterstock/piikcoro

Hva trengs for å få bærekraftige bysamfunn hvor klimautslippene reduseres og luftkvaliteten økes? Jo, det trengs nye, effektive og brukervennlige teknologier og tjenester, særlig når det gjelder energi, transport og IKT.

EU-kommisjonen har som del av satsingen på såkalte smarte byer utpekt Stavanger som fyrtårn-by innen mobilitet, energi og IKT sammen med Manchester og Eindhoven. Prosjektet heter Triangulum og UiS deltar i utviklingen av nye løsninger for framtidens bærekraftige byer. Det er vår kompetanse innenfor lagring og bruk av store mengder data som er nøkkelen til at dette skal lykkes.

Hva er en smart by?

Mer enn 50 prosent av verdens befolkning bor i byer. Dette tallet øker. I Kina vil 300–400 millioner mennesker trekke til byene de neste 15 årene. Parallelt med at verdens byer vokser, vokser energiforbruket og CO2-utslippene. Det er nå et presserende behov for nye, bedre og mer integrerte løsninger for å sikre oss gode og levelige byer.

Visjonene til framtidens byer er at de skal utnytte ressursene bedre, være energieffektive og ha smarte løsninger for hjem, bygninger og infrastruktur. Framtidens bærekraftige by krever enda bedre og mer helhetlig byplanlegging.

Å utvikle en smart by handler først og fremst om hvordan informasjonsteknologien kombineres med bygninger og infrastruktur – og hvordan dette fungerer mellom oss mennesker og løser utfordringene vi har i samfunnet.

Big data og anvendt IKT er en styrke ved UiS. Våre forskere samarbeider med industripartnere som Lyse og IBM og bidrar til nye teknologiske løsninger blant annet innen velferdsteknologi, smart-grid-systemer og integrerte operasjoner. UiS har en rekke prosjekter gående når det gjelder «smart by»-satsningen.