MENY

Smarte byer

UiS har et sterkt forskningsmiljø innen dataanalyse og behandling av store datamengder. Denne teknologien retter seg blant annet mot integrerte operasjoner og smarte løsninger for framtidens bærekraftige byer.

Illustrasjon av by og teknologi. Å utvikle en smart by handler blant annet om hvordan informasjonsteknologien kombineres med bygninger og infrastruktur. Foto: Shutterstock/piikcoro

Hva trengs for å få bærekraftige bysamfunn hvor klimautslippene reduseres og luftkvaliteten økes? Jo, det trengs nye, effektive og brukervennlige teknologier og tjenester, særlig når det gjelder energi, transport og IKT.

I denne sammenhengen er behandling og analyse av store datamengder, samt kunstig intelligens, sentralt. Store data og anvendt IKT er en styrke ved UiS. Våre forskere samarbeider med industripartnere som Lyse og IBM og bidrar til nye teknologiske løsninger blant annet innen velferdsteknologi, smart-grid-systemer og integrerte operasjoner.

Les mer på våre nettsider for «smart by»-satsingen ved UiS, som også involverer andre fagområder.