MENY

Vant pris for beste bidrag på internasjonal konferanse

Sammen med en flernasjonal forskergruppe, stakk Barbara Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning av med pris for beste paper på konferansen "World Symposium on Sustainable Development at Universities" ved MIT forrige uke.

Bildet viser forskergruppen. Barbara Sageidet, helt til venstre i bildet, sammen med resten av forskergruppen.

– Det var veldig overraskende, men utrolig kjekt og givende, forteller Barbara Maria Sageidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning (IBU).

Vant pris for beste paper
Hun er nettopp kommet hjem fra Cambridge, etter å ha deltatt på konferansen "World Symposium on Sustainable Development at Universities" ved Massachusetts Institute of Technology (MIT) i forrige uke.

Under konferansenes avsluttende samling i plenum, fikk hun beskjed om at hun hadde blitt tildelt pris for beste paper for den vitenskapelige artikkelen "Transnational Dialogues for sustainability in early childhood education: A model for building capacity for ESD in universities?" sammen med sine internasjonale kolleger fra University of Tasmania, Queensland University of Technology (QUT), Liverpool John Moores University og University of South Carolina.

Vi er veldig takknemlige
Forskergruppen hun er en del av, ble grunnlagt i 2010, av prof. Julie Davis (QUT), og prof. Eva Johansson (UiS, IBU) og har siden forsket på bærekraftig utvikling og små barn i mange ulike prosjekter, og skrev blant annet artikkelsamlingen: Davis & Elliott (2014): Research in early childhood education for sustainability: International perspectives and provocations, Routledge.

I den vitenskapelige artikkelen de leverte inn til peer-review før konferansen, viser forskergruppen blant annet en modell for hvordan man kan bygge kapasitet for ESD og samarbeid mellom universiteter, og de har også sett på hvordan barnehagelærerne kan formidle et mer økologisk blikk på verden.

– Det ble sendt inn over hundre artikler til konferansens artikkelsamling, som skal publiseres i januar. Alle var ifølge prisutdelerne på et høyt vitenskapelig nivå, så kanskje det var litt tilfeldig at det var akkurat oss som stakk av med denne prisen, men vi føler oss i hvert fall veldig heldige og takknemlige, sier Barbara Maria Sageidet, som sammen med sine kolleger fikk med seg et glassdiplom, som symbol for den gjeve prisen.

En ledende konferanse
Sageidet tror at litt av årsaken til at de fikk prisen, er at de har klart å vise at de er en sterk forskergruppe som har stor fokus på deling av sine ulike flernasjonale, flerkulturelle og tverrfaglige erfaringer samt kompetanse. World Symposium on Sustainable Development at Universities er en verdensledende konferanse med fokus på temeaet bærekraft innen høyere utdanning. Konferansen avholdes to ganger i året, og har som mål å tilby akademikere og teknisk-administrative ansatte en plattform der de kan møtes og utveksle ideer og informasjon om bærekraft.

Konferansen har også som mål å promotere innovative tilnærminger, metoder og prosjekter. Under konferansen som ble arrangert i september, var det rundt 200 deltagere fra 33 ulike land.


Tekst: Maria Gilje Torheim
Foto: Privat