MENY

Vil hjelpe bedrifter til grønn satsing

UiS og Validé inviterer næringsliv, industri og forskere til felles avspark for miljøvennlig teknologiutvikling. Målet er midler fra Forskningsrådets storstilte energiprogram.

Siri Kalvig og Olav Mellemstrand Siri Kalvig (UiS) og Olav Mellemstrand (Validé) inviterer forskere og næringsliv til felles avspark for matchmaking og mobilisering innen fornybar energi på Viking stadion 11. mai.

Til høsten er det frist for å søke støtte i Forskningsrådets ENERGIX-program. Bedrifter med gode ideer innen fornybar energi kan nå søke tilskudd fra en pott på 491 millioner kroner.

Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS og Olav Mellemstrand, prosjektleder i Validé, teknologioverføringskontoret som UiS knytter seg til, inviterer til samling sammen med Næringsforeningen, Forskningsrådet, Innovasjon Norge, VRI Rogaland og NHO.

Stedet er Viking Stadion, konferanse, Hinna Park. Tidspunkt er 11. mai kl. 10.15–12.00. 

Se program og invitasjon på UiS sin nettside.

Kopler bedrifter og forskere

Målet med seminaret er å fange opp ideer og prosjekter som er rettet mot grønn kompetanse og miljøteknologi. De tilbyr informasjon og konkrete råd – og hjelp til å kople bedriftene med riktig forskningskompetanse.

– Midlene fra Forskningsrådet som går til innovasjon og utvikling i bedriftene, vokser år for år. Dette er en mulighet regionens næringsliv, industri og forskere ikke må gå glipp av. Vi trenger å møtes på tvers slik at nye og gode ideer innen fornybar teknologi kan utvikles, framholder Siri Kalvig.

Deltakere vil i tillegg til info og råd om Forskningsrådets ENERGIX-program også få informasjon om mulighetene som Innovasjon Norge og VRI Rogaland tilbyr.

Stort potensial

For å kunne søke om midler må industrien være i front på sitt område.

– Det som kreves er at bedriften har en idé eller ønsker å løse utfordringer innen energifeltet. Så må bedriften finne fram til den forskningskompetansen som trengs for å kunne utvikle ideen. Det kan vi hjelpe til med, sier Mellemstrand, som til daglig jobber i Validé med å bistå næringslivet med etablering av FoU-prosjekter.

Han minner om at det er mye spisskompetanse i Rogaland, og at vi er ledende i verden på flere områder innen olje- og gass.

– Mye av vår kompetanse er overførbart til andre felt, så som kraftoverføring, strømstyring og styresystem. Potensialet til å nytte vår kompetanse inn i grønn energiutvikling er stor, understreker Mellemstrand.

Vil ha mer tilskudd til Rogaland

Nasjonalt har næringslivet hentet ut ca 900 millioner kroner fra Forskningsrådets energiprogram ENERGIX siden oppstart i 2013. Rogaland har en veldig liten andel av dette. 

Mellemstrand tror mange bedrifter i Rogaland ikke tenker at de driver med forskning og at de derfor ikke har gjort seg kjent med støtteordningene som Forskningsrådet lyser ut.  

Han tror også det mangler en tradisjon i regionen for å søke tilskuddsordninger.

– Det har foregått mye nyskaping og innovasjon i olje- og gassindustrien, en bransje med gode bestillere, dyktige leverandører og mulighet for marginer eller volum ved suksess. Et typisk svar fra dem på spørsmål om de har fokus på Innovasjon er: «Innovasjon? Vi lager bare det kunden vil ha». De tenker ikke over at det ofte er avansert metodisk forskning og utvikling de driver med, forteller Mellemstrand.

Han legger også til at regionen har vært velsignet med betalingssterke kunder som har vært villige til å ta risiko, og som har stolt på at industrien har klart å levere det som etterspørres.

Kalvig legger til:

– Nå er det på tide å snu denne trenden og få pilen til å peke oppover for Rogaland når det gjelder andelen tilskudd til innovasjonsprosjekter. Dette er verdifulle midler som vil tilføre regionen mye verdier, ikke minst i form av grønne arbeidsplasser. Dette er også viktig med tanke på den omstillingen vi står midt oppe i. 

Les om tilsvarende seminar høsten 2016 hos Næringsforeningen: Mulig match på CO2 

Les Syslas sak: De vil hjelpe bedrifter å søke støtte til grønne prosjekter

Tekst og foto: Karen Anne Okstad