MENY

Wake up call for vind

Ingrid K. Feyling er nylig ansatt som forsker i Forskningsnettverket for miljøvennlig energi. Hun skal blant annet støtte opp om UiS sin vindkraft-satsning.

Feyling har en master i mekanisk ingeniørutdannelse med spesialisering innen vindenergi fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU) og har det siste året jobbet som vind-analytiker i Skottland. Nå kommer hun til UiS med kompetanse som passer perfekt inn i vår egen vindkraftsatsning.

–  Ingrid Feyling har en bakgrunn som er midt i blinken. Hun har jobbet med de fremste miljøene i verden innenfor vindenergi og nå kan vi på UiS få glede av hennes erfaring. Ingrid har også et sterkt engasjement innenfor fornybar og teknologi generelt og vi trenger slike entusiaster, sier Siri Kalvig, leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS.

– Det var naturlig for meg å søke meg til UiS da det her er stor kompetanse innenfor offshore teknologi. Jeg ble også veldig begeistret da jeg hørte om Forskningsnettverket for miljøvennlig energi, sier Feyling som gleder seg stort til å samarbeide med Siri Kalvig denne høsten.

Vind-analytiker i Skottland

Etter masteren ved DTU – hvor hun blant annet studerte vind- og bølgelaster på en 10 megawatt offshore vindturbin og hvordan dette påvirket understellet – ville hun fortsette en plass hvor innstillingen og viljen til å utvikle vindkraft-prosjekter var den samme som hun møtte på i Danmark.

– I Danmark er vindturbiner normen, de er ledende når det gjelder denne teknologien, men jeg valgte Skottland fordi det også her skjer mye spennende vindkraft-satsning. De politiske rammevilkårene bygger opp om vindkraft på en helhjertet måte, forteller Feyling.

Hun skulle ønske denne innstillingen også kom til Norge og Vestlandet, som hun mener har et stort potensiale.

– I Skottland begynner man ofte i det små og så utvider man etter hvert som man ser at man kan tjene penger på prosjektet. For litt siden skjedde det at all energibehov i ett døgn i hele Skottland ble dekket av vindkraft. Det sier litt om hvor langt de har nådd, sier Feyling som jobbet i konsulentfirmaet Natural Power Consultants med å blant annet analysere vind-data og å gi råd om turbiners yteevne til kunder. Hun opplevde at nye prosjekter kom på bordet nesten hver uke – henvendelser fra blant annet kunder i Skottland, USA, Tyrkia, Sverige og Norge.  

Trenger en wake up call

Feyling mener forskningsnettverket og arbeidet som gjøres ved UiS og IRIS er ekstremt viktig for å få fram fokuset og engasjementet rundt miljøvennlig energi i Stavanger-regionen.

– Forskningsinnsats her kan bringe frem teknologiutvikling og realisering av nye vindkraftprosjekter på Vestlandet og i Norge, sier den nytilsatte vindforskeren.

– Industrien trenger en wake up call for å hive seg på vind-satsningen som foregår globalt, ikke minst i Skottland og UK generelt. Statoil er i front og verdensledende på flytende vindturbiner, de har utmerket seg internasjonalt, men industrien generelt henger etter når det gjelder teknologiutvikling, fordi vi holder fast ved olje- og gassindustrien vår. Nå gjelder det å skifte innfallsvinkel og samarbeide godt for å utvikle ny teknologi, sier Feyling.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Asbjørn Jensen

Portrett av Ingrid Feyling

Ingrid Feyling satser på å jobbe og forske på utvikling av vindenergi og har de senere årene høstet erfaring fra Danmark og Skottland før hun kom til UiS. Hun mener potensialet i regionen er stort.