MENY

Workshop for forskere og bedrifter med gode ideer innen energi

Bedrifter med gode ideer knyttet til energi kan nå søke støtte fra en pott på 170 millioner kroner i Forskningsrådets ENERGIX-program. En workshop 19. august i Stavanger skal bidra til at forskere og bedrifter finner hverandre.

Forskningsrådet lyser ut 900 millioner kroner til innovasjon i næringslivet. Dette inkluderer 170 millioner kroner til bedrifter som ønsker å gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter innen feltet fornybar teknologi, effektiv energibruk, energisystemer og energipolitikk.

Disse tildelingene skjer gjennom programmet ENERGIX med søknadsfrist 12. oktober. 

Forskere ved UiS og IRIS inviteres til en workshop 19. august klokken 09–12 i Rosenkildehuset i Stavanger sammen med relevante bedrifter i regionen. Tanken er at forskere og næringslivet kan samarbeide om innovasjonsprosjekter innen fornybar energi.

Workshop

Det er Næringsforeningen i Stavanger-regionen – sammen med Universitetet i Stavanger og IRIS – som har tatt initiativ til workshopen om forskning og forretningsmuligheter innen fornybar energi

– Mulighetene innen fornybar energi er voksende og Stavanger-regionen har et fortrinn når det gjelder å utvikle ny teknologi og tjenester innen fornybar energi. Jeg tenker da på oljeservice-næringen der det er mange selskaper som har et stort uutnyttet potensial i arbeidet med å utvikle ny teknologi og nye tjenester, sier Frode Berge, utviklingssjef i Næringsforeningen i Stavanger. Han legger til:

– Mulighetene denne tildelingsrunden gir, bør utnyttes aktivt av olje- og energirelaterte bedrifter i regionen, som nå får en anledning til å møte forskere ved UiS og IRIS.

Forskningssamarbeid med næringslivet

På workshopen vil det bli informert om mulighetene i Forskningsrådets ENERGIX-program og det vil bli gitt veiledning i å utforme søknaden i forbindelse med den pågående tildelingsrunden som har frist 12. oktober.

Leder for Forskningsnettverket for miljøvennlig energi ved UiS og IRIS, , ivrer etter å kople næringslivet med forskere på UiS og IRIS.

– På denne workshopen ønsker vi å identifisere mulige samarbeidspartnere som bedriftene kan gjennomføre forsknings- og utviklingsprosjekter sammen med. Dette gjelder forskningsområdet som landbasert vindkraft, havvind, energiøkonomisering, geotermisk energi, akvakultur, energiinformatikk og fangst/lagring/utnyttelse av CO2, sier Kalvig som håper mange fra UiS og IRIS vil delta i en aktuell, spennende og matnyttig workshop.

Tekst: Karen Anne Okstad
Foto: Simen Malmin

 

Horns Rev 1 i Nordsjøen

Stavanger-regionen har mye å bidra med når det gjelder utvikling av energi fra havvind. Her ser vi en installasjon på Horns Rev 1 i Nordsjøen som består av 80 vindmøller som produserer strømforbruket til cirka 150.000 danske husstander. Eiere er Vattenfall og DONG Energy. Foto: Simen Malmin