MENY

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Universitetet i Stavanger har verdens største tverrfaglige forskningsmiljø innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring.

Illustrasjonsfoto av brannslukking

Fagmiljøet består av rundt 15 fulltidsansatte – de fleste professorer – og 25 stipendiater. Det finnes ingen andre miljøer i verden med tilsvarende størrelse på fagmiljøet innenfor sikkerhet og risiko. 

Senter og samarbeid 

Fagmiljøet ved UiS har etablert Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS. For mer informasjon om forskningsområder, prosjekter, publikasjoner, forskere, nyhetssaker m.m. besøk SEROS' engelske nettsider.

Senteret består av ni tverrfaglige forskningsgrupper som fokuserer på ulike områder. Forskningen har relevans for blant annet sektorer som transport, olje og gass, bank og finans, helse, offentlig planlegging og regulering, så vel som internasjonal krisehåndtering. 

Forskerne ved UiS samarbeider tett med kolleger i forskningsinstituttet NORCE.

Utdanning

For 40 år siden fantes det ikke utdanninger på universitetsnivå i Norge eller i andre land innenfor feltet risiko og sikkerhet. I dag er Norge utvilsomt ett av de ledende land når det gjelder slik utdanning.

Det tilbys en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå som må karakteriseres som unike i verdenssammenheng. Det tas opp over 100 studenter per år til våre masterutdanninger. I tillegg kommer doktorgradsutdanningen, som til enhver tid har omtrent 25 stipendiater.