MENY

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Universitetet i Stavanger har verdens største tverrfaglige forskningsmiljø innenfor samfunnssikkerhet og risikostyring.

Risikostyring og samfunnssikkerhet

Fagmiljøet består av rundt 15 fulltidsansatte – de fleste professorer – og 25 stipendiater. Det finnes ingen andre miljøer i verden med tilsvarende størrelse på fagmiljøet innen sikkerhet og risiko. 

Forskningsfeltet omfatter:

  • Risikostyring: Prinsipper, metoder og modeller for analyse og styring av risiko
  • Samfunnssikkerhet: Samfunnsplanlegging, beredskap, krisehåndtering, sikkerhetsledelse, risikopersepsjon- og kommunikasjon
  • Økonomisk risikostyring: Kontraktsformer, markedsanalyser, realporteføljeanalyser og prosjektstyring

Fagmiljøet ved UiS har etablert Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet, SEROS. For mer informasjon om forskningsområder, prosjekter, publikasjoner, forskere, nyhetssaker m.m. besøk SEROS' engelske nettsider.

Forskerne ved UiS samarbeider tett med kolleger i International Research Institute of Stavanger (IRIS).

Utdanning
For 40 år siden fantes det ikke utdanninger på universitetsnivå i Norge eller i andre land innenfor feltet risiko og sikkerhet. I dag er Norge utvilsomt ett av de ledende land når det gjelder slik utdanning.

Det tilbys en rekke utdanninger på bachelor- og masternivå som må karakteriseres som unike i verdenssammenheng. Det tas opp over 100 studenter per år til våre masterutdanninger. I tillegg kommer doktorgradsutdanningen, som til enhver tid har omtrent 25 stipendiater.