MENY

Aktivitetene i førskolegruppa

Høsten 2016 starter barnehager på Agder for første gang opp med det nye førskoleopplegget fra Agderprosjektet. Hvilke aktiviteter skal barna jobbe med og hvordan jobber barnehagelærerne?

Lekbasert læring

Førskoleopplegget i Agderprosjektet er basert på lekbasert læring. Her er et viktig prinsipp at barna får være aktive, at de blir engasjerte, at aktivitetene er meningsfulle og at barn og voksne jobber sammen i et lekent samspill. Barns medvirkning er et viktig prinsipp innen lekbasert læring.

Fire kjerneområder

Kjerneområder for førskoleopplegget er språk, sosial kompetanse, selvregulering og matematikk. Forskning viser at barn som får rik stimulering innen disse områdene i tidlig alder står bedre rustet til å tilpasse seg både faglig og sosialt i barnehagen og på skolen.

Hvert av de fire kjerneområdene blir konkretisert gjennom engasjerende aktiviteter. Disse aktivitetene har blitt utviklet av barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet. De har tidligere blitt prøvd ut som enkeltaktiviteter med andre barnegrupper, og her har barn og voksne vist stor begeistring.

Arbeid med sosial kompetanse

I videoen vises et eksempel på hvordan førskolegruppene kan jobbe med sosial kompetanse. En av flere viktige komponenter innen sosial kompetanse er evnen til å forstå og sette ord på egne og andres følelser og opplevelser. For at barn skal utvikle denne evnen må de få erfaringer med temaet følelser både i naturlige og mer planlagte situasjoner. I videoen snakker barna og barnehagelærer sammen om ulike følelser vi kan ha. Barnehagelærer introduserer temaet og bygger videre på det barna selv har opplevd og forteller om. 


Les også