MENY

Diskuterer barnehage i USA

To forskere fra Agderprosjektet og Læringsmiljøsenteret, Ragnhild Lenes og Ingunn Størksen, er på utveksling til Hallie Ford Center for Healthy Children and Families ved Oregon State University.

Ingunn Størksen (t.v.) og Ragnhild Lenes (t.h.) er på forskningsopphold i USA. Ingunn Størksen (t.v.) og Ragnhild Lenes (t.h.) er på forskningsopphold i USA.

Ragnhild Lenes arbeider med sin doktorgradsavhandling med arbeidstittelen “Predictors of academic achievement - Gender, Mother`s Education level, Self-regulation and Academic skills”.

– Jeg studerer betydningen av tidlig utvikling i barnehagealder, og betydningen av mors utdanning og barnets kjønn på videre utvikling i skolen. Dataene strekker seg helt fra siste året i barnehagen til 5. klasse, sier Ragnhild Lenes.

Spennende å se det amerikanske barnehage- og skolesystemet

Under oppholdet i USA sammenligner Ragnhild norske og amerikanske data med tanke på barns tidlige utvikling av selvregulering.

– Utenlandsoppholdet gir meg mulighet til å analysere data og diskutere funn med forskere innen samme felt fra USA.

Hun synes det er spennende å høre deres tanker om det norske systemet og våre resultater.

– Det er også veldig spennende å få observere det amerikanske- barnehage og skolesystemet på nært hold, og dette er ekstra givende nå som jeg faktisk skal sammenligne norske og amerikanske data på barns tidlige utvikling.

Imponert over norsk barnehage

Ingunn Størksen, en av de to prosjektlederne i Agderprosjektet, er også på utveksling til Oregon State University.

– Vi er nå inne i avslutningsfasen av Agderprosjektet, og det er viktig for oss å få analysert, skrevet ut og publisert resultater. Våre amerikanske kollegaer bidrar i analyser og diskusjoner, sier hun.

Hun forteller at det er interessant å diskutere førskoleopplegget og konseptet lekbasert læring med forskere fra andre kulturer.

– Vår oppfattelse av lekbasert læring innebærer nok mer lek enn det amerikanerne vektlegger. Gjennom diskusjoner og refleksjoner får vi mulighet til å forstå den amerikanske kulturen, men det gir oss også en fin mulighet til å reflektere over vår egen kultur. Generelt er våre amerikanske kollegaer svært imponerte over den norske barnehagen.