MENY

Fornøyde doktorgradsstipendiater i Agderprosjektet

De tre stipendiatene i Agderprosjektet har nå vært i stillingene sine i omtrent ett år. Alle har både doktorgradstid og arbeid knyttet til hovedprosjektet innbakt i sine stillinger.

Doktogradsstipendiatene Ragnhild Lenes (t. v.) og Dieuwer ten Braak ved Læringsmiljøsenteret, UiS. Fornøyde doktorgradsstipendiater i Agderprosjektet, Ragnhild Lenes (t. v.) og Dieuwer ten Braak.

I den første perioden har stipendiatene deltatt svært aktivt i selve Agderprosjektet, blant annet med å utarbeide førskoleopplegget, undervise barnehagelærere, og planlegge kartlegging. 

Ragnhild Lenes

– Det har vært et travelt og spennende år, sier Ragnhild Lenes (UiS). Jeg har fått innsikt i hvor mye forarbeid som ligger i slike store forskningsprosjekt. Det har også vært inspirerende å utvikle førskoleopplegget i samarbeid med barnehagelærerne.

Ragnhild er utdannet sykepleier og barnehagelærer og har mastergrad i spesialpedagogikk fra 2014. Fra barnehagefeltet har hun erfaring som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog. Hun er opptatt av samspillet mellom voksne og barn i barnehage og at barn skal ha likere muligheter for å lykkes i utdanningsløpet. I doktorgradsprosjektet arbeider hun særlig med betydningen av barn-voksen relasjonen i barnehagen og betydningen av foreldres sosioøkonomiske bakgrunn for barns læring og tilpasning.

Dieuwer ten Braak

Dieuwer ten Braak (UiS) har bachelorgrad i psykologi og mastergrad i forskning innenfor atferdsvitenskap. Hun har mye erfaring med utforming og implementering av databaserte kartleggingsoppgaver for barn fra tidligere prosjekter. Dette er også en av hennes oppgaver i Agderprosjektet. Dieuwer har forsket på barns kognitive utvikling i tidlig alder, både i Nederland og Norge. I doktorgradsavhandlingen vil hun særlig fokusere på betydningen av selvregulering for tidlig læring hos barn, og hvordan denne evnen utvikles i tidlige år.

– For meg har det vært veldig lærerikt å få innsikt i det norske barnehagesystemet, sier nederlandske Dieuwer ten Braak. Jeg syns det er fint at barna i Norge får leke og være mye ute i naturen, sier Dieuwer. Naturen er viktig for å «lade opp selvregulering» etter andre aktiviteter og dette gir mestring og glede både for voksne og barn.

Svanhild Breive  

Svanhild Breive (UiA) har utdanningsbakgrunn med mastergrad i matematikkdidaktikk fra Universitetet i Agder. I prosjektet arbeider hun blant annet med å utvikle matematikkaktivitetene til førskoleopplegget og med undervisning på videreutdanningen for barnehagelærerne. Doktorgradsprosjektet hennes vil handle om utviklingen av matematiske begreper hos barnehagebarn. Hun vil fokusere på ulike interaksjoner som foregår i læringsprosessen, og det er spesielt interessant å studere i hvilken grad barna tilegner seg de matematiske begrepene.

– Å arbeide som stipendiat har vært nytt og spennende for meg, sier Svanhild. Det er uvant at forskning tar så lang tid, samtidig er det spennende å få arbeide tett med flinke fagfolk innen matematikkdidaktikk som er et fag jeg brenner for.

 

Les også

Doktorgradsstipendiat i Agderprosjektet, Svanhild Breive.

Doktorgradsprosjektet til Svanhild Breive vil handle om utviklingen av matematiske begreper hos barnehagebarn.