MENY

God påmelding til informasjonsmøter i Agderprosjektet!

Det er stor interesse for informasjonsmøtene Agderprosjektet arrangerer for barnehager og barnehageansvarlige. Til sammen har 215 barnehageledere, pedagoger og barnehageansvarlige i kommuner meldt seg på møtet.

Tilsammen representerer disse over 100 barnehager på Aust- og Vest-Agder og prosjektleder Ingunn Størksen er overveldet av responsen.

– Vi har vært i kontakt med mange barnehagelærere på Agder. Vi opplever at de gleder seg over mer tid og ressurser til å jobbe faglig med barna. De er spente på videreutdanningen og fagfellesskapet Agderprosjektet vil tilby, og de ønsker å utnytte sin kunnskap og erfaring ved å bidra til utviklingen av førskoleopplegget.

– Det er nettopp i møtet mellom praksisfeltet og forskningen de gode løsningene kan utvikles, framhever forskeren.

Informasjonsmøtene vil gi barnehager og kommuner detaljert informasjon om alle goder som er knyttet til det å delta i Agderprosjektet, blant annet i form av videreutdanning for barnehagelærere, materiell og ressurser til å dekke kostnader til vikar, både i forbindelse med videreutdanningen og i forbindelse med gjennomføringen av førskoleopplegget. Møtene gir også nærmere informasjon om forskningsdesign og hva deltakelse innebærer for alle parter, samt hvordan de kan melde seg på Agderprosjektet.

De to informasjonsmøtene for Aust- og Vest-Agder er gratis og holdes henholdsvis i Arendal og Mandal i begynnelsen av februar. Det innebærer selvsagt ingen forpliktelser å delta på disse møtene. Barnehager og barnehagesansvarlige i kommuner kan fortsatt melde seg på.

Glemt å melde deg på?

De som eventuelt kan ha glemt å melde seg på og som er interessert i å høre mer om Agderprosjektet kan fortsatt melde seg på ved å sende en epost direkte til prosjektkoordinator Åse Lea: ase.lea@uis.no

Kontaktinformasjon

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål om Agderprosjektet kontakt:

Prosjektkoordinator Åse Lea
E-post: ase.lea@uis.no
Tlf: 51 83 37 47

For spørsmål knyttet til faglig innhold i førskoleopplegget eller videreutdanningen kontakt

Universitetslektor Svanaug Lunde
E-post: svanaug.lunde@uis.no
Tlf:  51 83 29 54

Barnehagelærer sammen med barn