MENY

Ingeborg Foldøy Solli

Ingeborg Foldøy Solli er samfunnsøkonom og arbeider som førsteamanuensis på Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hun er en populær foredragsholder, og har blant annet holdt en rekke foredrag for både praksisfeltet og politikere om betydningen av tidlig innsats og barnehagenes viktige rolle for samfunnet.

Ingeborg har lang erfaring med å analysere registerdata, og vil ha særlig ansvar for å innhente, bearbeide og analysere data i Agderprosjektet.

Du kan ta kontakt med Ingeborg på e-post: ingeborg.f.solli@uis.no

 

 

Ingeborg Foldøy Solli

Ingeborg Foldøy Solli