MENY

Ingunn Størksen

Ingunn Størksen er utdannet psykolog med spesialisering i utviklingspsykologi, og er professor i pedagogisk psykologi ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger. Hun har blant annet forsket på barns reaksjoner etter skilsmisse og barns trivsel, læring og utvikling i barnehagen. Flere av forsknings- og utviklingsprosjektene har vært finansiert av Norges Forskningsråd. Ingunn har publisert en rekke forskningsartikler, bøker og bokkapitler og er aktiv formidler til praksisfeltet. Hun har også vært med på å utvikle materiell for barnehager og barnehagelærerutdanningen, blant annet Ett barn – to hjem og Utvikling, lek og læring i barnehagen.

Ingunn Størksen er prosjektleder i Agderprosjektet, sammen med Mari Rege. Ingunn har blant annet ansvar for videreutdanningen til barnehagelærerne og utviklingen av førskoleopplegget.

Du kan kontakte Ingunn på e-post: ingunn.storksen@uis.no

Prosjektleder Ingunn Størksen

Prosjektleder Ingunn Størksen