MENY

Mari Rege

Mari Rege er professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger. Hun forsker på barns oppvekst og arbeidsliv. Spesielt er hun opptatt av hvordan ulike faktorer i oppveksten kan ha betydning for hvordan et barn lykkes i utdanningsløpet og senere i arbeidslivet, og hva samfunnet kan gjøre for å gi alle barn gode muligheter til å lykkes. Mari har ledet flere store forskningsprosjekt finansiert av Norges forskningsråd, og hennes forskning har blitt publisert i en rekke ledende internasjonale fagtidsskrift. Hun er også en populær foredragsholder, blant annet om familiebakgrunnens betydning for barns muligheter til å lykkes i utdanningsløp og arbeidsliv og de samfunnsøkonomiske gevinstene av å tilby barn barnehager av høy kvalitet.

Mari Rege er prosjektleder i Agderprosjektet, sammen med Ingunn Størksen. 

Du kan ta kontakt med Mari på e-post: mari.rege@uis.no

Prosjektleder Mari Rege

Prosjektleder Mari Rege