MENY

Per Sigurd Hundeland

Per Sigurd Hundeland er utdannet lærer og er førsteamanuensis i matematikkdidaktikk ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Han har engasjert seg i og forsket på matematikkdidaktiske spørsmål på alle nivåer i utdanningssektoren, fra barnehage til videregående nivå. Per Sigurd deltar blant annet i en internasjonal gruppe for forskning på små barns læring av matematikk. Han har publisert flere forskningsartikler og skrevet ulike lærebøker innen matematiske og didaktiske emner. 

Per Sigurd Hundeland jobber med å utvikle gode aktiviteter for førskolebarn knyttet til området antall, rom og form i Agderprosjektet.

Du kan kontakte Per Sigurd på e-post: per.s.hundeland@uia.no

Per Sigurd Hundeland

Per Sigurd Hundeland