MENY

Ragnhild Lenes

Ragnhild Lenes er utdannet sykepleier og barnehagelærer og har mastergrad i spesialpedagogikk. Hun er stipendiat ved Læringsmiljøsenteret ved Universitetet i Stavanger og doktorgraden hennes omhandler betydningen av barn-voksen-relasjonen i barnehagen og foreldres sosioøkonomiske bakgrunn for barns videre læring og tilpasning. Ragnhild har tidligere jobbet som pedagogisk leder, styrer og spesialpedagog.

Ragnhild Lenes er stipendiat i Agderprosjektet og er med på å utvikle førskoleopplegget sammen med barnehagelærerne som deltar i prosjektet.

Stipendiat Ragnhild Lenes

Stipendiat Ragnhild Lenes