MENY

Svanhild Breive

Svanhild Breive har mastergrad i matematikkdidaktikk og er stipendiat ved Institutt for matematiske fag ved Universitetet i Agder. Doktorgradsprosjektet hennes vil handle om utviklingen av matematiske begreper hos barnehagebarn. Hun vil se nærmere på ulike interaksjoner i læringsprosessen og i hvilken grad barna tilegner seg de matematiske begrepene. Svanhild har tidligere vært lærer i videregående skole og undervist i fysikk og matematikk.

Svanhild Breive er stipendiat i Agderprosjektet og bidrar blant annet med å utvikle matematikkaktivitetene til førskoleopplegget.

Svanhild Breive