MENY

Når starter Agderprosjektet?

Agderprosjektet har allerede fått mye oppmerksomhet i media, men prosjektet startet først den 1. august 2014. Forskerne i Agderprosjektet er nå i full gang med å planlegge hvordan aktivitetene skal organiseres fremover.

Barnehager i Aust- og Vest-Agder vil i løpet av september/oktober 2014 bli invitert til å melde seg på et informasjonsmøte om Agderprosjektet. Det blir separate møter for de to fylkene, slik at reisen ikke skal bli for lang for de som ønsker å komme. Det å melde seg på informasjonsmøtene medfører selvsagt ingen forpliktelser for barnehagene.

Informasjonsmøtene vil bli holdt i februar 2015. Grunnen til at det ikke kommer informasjon før dette er at vi ønsker å avklare alle forhold som vedrører barnehagene på forhånd. På denne måten kan vi komme med mer nøyaktig informasjon om videreutdanningen som blir tilbudt, om ekstra personell til barnehagene og om materiellet vi skal tilby. Dette håper vi skal bidra til at det blir lettere for hver enkelt barnehage å ta stilling til om de ønsker å delta i prosjektet.

Det er kun ressurser i prosjektet til at 100 barnehager på Aust- og Vest-Agder kan delta. Dersom flere barnehager ønsker å delta i prosjektet, vil det helt vilkårlig bli trukket ut 100 barnehager blant de som har meldt seg. Disse 100 barnehagene vil bli delt vilkårlig i to grupper – en fokusgruppe (50 barnehager) og en sammenligningsgruppe (50 barnehager). Selv om det er barnehagelærerne i fokusgruppen (en barnehagelærer fra hver barnehage) som får størst mulighet til å delta aktivt i prosjektet, er det viktig å huske at barnehagelærere i sammenligningsgruppen (en barnehagelærer fra hver barnehage) også får videreutdanning og tilgang på materiell etter at studien er ferdig.

Deltakelse i Agderprosjektet er et tilbud til barnehager på Agder, og det er selvsagt helt frivillig å delta. Både private og kommunale barnehager kan melde seg på.

Barnehageåret 2015/2016 vil bli viet til videreutdanning av barnehagelærere i fokusgruppen, samt justering av førskoleopplegget i samspill med barnehagelærerne. Først i 2016/2017 vil barnehagelærerne i fokusbarnehagene sette i gang med førskoleopplegget sammen med 5-åringene i sine barnehager.

Tre jenter leker ute i barnehagen