MENY

Nytt førskoleopplegg fra barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet

I barnehageåret 2015/2016 har barnehagelærere og forskere i Agderprosjektet samarbeidet om å utforme et helt nytt førskoleopplegg. Nå er førskoleopplegget samlet i et hefte og klart for å prøves ut.

Glade forfattere av Glade forfattere av "Lekbasert læring i barnehagen", fra venstre Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Svanaug Lunde og Ragnhild Lenes. Førskoleopplegget er utviklet sammen med barnehagelærerne i Agderprosjektet.

Hva vil dere skal kjennetegne førskoleopplegget i Agderprosjektet? Dette var et av de første spørsmålene barnehagelærerne som deltar i prosjektet fikk. Svært mange av ønskene gikk i samme retning, og dreide seg blant annet om glede, engasjement, lek, humor, mestring, trygghet, relasjoner, mangfold, bevegelse, friluftsliv, undring og medvirkning. Enkelt sagt ønsket de seg et førskoleopplegg med mye begeistring.

I løpet av året har barnehagelærerne vist at dette er noe de virkelig mener. De har ivrig prøvd ut og foreslått aktiviteter som kan inngå i førskoleopplegget, og gjennom hele prosessen har de selv utstrålt begeistring, lekenhet og glede.

Forskningsbasert førskoleopplegg

Førskoleopplegget bygger på forskning om tidlig utvikling og om viktige byggesteiner for at barn skal trives faglig og sosial på skolen på kort og lang sikt. Hovedtemaene i førskoleopplegget er språk, sosial kompetanse, selvregulering og matematikk. Dette er områder som er viktige for barns faglige og sosiale tilpasning i barnehage og skole. Stimulering innen disse områdene skal skje gjennom lekbasert læring, hvor barns medvirkning står sentralt. Førskoleopplegget har også lagt vekt på den voksnes ansvar for å skape trygge og varme relasjoner. 

Utprøving av det nye førskoleopplegget

Det nye førskoleopplegget er nå samlet i et hefte, og skal for første gang prøves ut i barnehageåret 2016/2017. Barn i barnehagene som prøver dette ut vil bli sammenlignet med barn i barnehager som fortsetter som før. Slik vil prosjektet få kunnskap om førskoleopplegget har gjort en forskjell for barna, og om det er spesielt viktig for noen grupper. Barnehagelærerne og forskerne i prosjektet ser nå frem til første utprøving av førskoleopplegget.

Førskoleopplegget vil bli gitt ut på GAN Aschehoug forlag etter de første utprøvingene er gjennomført.


Les også

Forsiden på heftet om det nye førskoleopplegget

Forfatterne er Ingunn Størksen, Dieuwer ten Braak, Svanaug Lunde, Ragnhild Lenes og Mari Rege ved Universitetet i Stavanger og Svanhild Breive, Martin Carlsen, Ingvald Erfjord og Per Sigurd Hundeland ved Institutt for matematiske fag på Universitetet i Agder.