MENY

Opplæring av forskningsassistenter i Agderprosjektet

Forskningsassistentene i Agderprosjektet får nå opplæring i kartleggingsarbeidet som skal gjennomføres i høst. 11 forskningsassistenter er med på prosjektet.

 • Professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret er en av prosjektlederne i Agderprosjektet
  Professor Ingunn Størksen ved Læringsmiljøsenteret er en av prosjektlederne i Agderprosjektet.
 • Opplæring av forskningsassistenter i Agderprosjektet
  11 forskningsassistenter får nå opplæring i Agderprosjektet.
 • Opplæring av forskningsassistenter i Agderprosjektet
 • Forskningsassistentene går gjennom testene som er en del av kartleggingen i Agderprosjektet
  Forskningsassistentene prøver ut testene som skal brukes i kartleggingsarbeidet. Siden det var fint vær benyttet de fleste anledningen til å gå gjennom øvelsene ute.
 • Forskningsassistentene går gjennom testene som er en del av kartleggingen i Agderprosjektet
 • Forskningsassistentene går gjennom testene som er en del av kartleggingen i Agderprosjektet
 • Forskningsassistentene går gjennom testene som er en del av kartleggingen i Agderprosjektet
 • Forskningsassistentene går gjennom testene som er en del av kartleggingen i Agderprosjektet
 • Gjennomgang av øvelsene i Agderprosjektet
 • Hode, skulder kne og tå, med en vri ute i det fri ved Solastranden
  Hode, skulder, kne og tå, med en vri.

Det var stor interesse og mange som ville bli delta da Agderprosjektet søkte etter forskningsassistenter tidligere i år. Nå har 11 forskningsassistenter begynt på opplæringen i kartleggingsarbeidet de skal jobbe med. Alle som deltar er svært kompetente og har erfaring og utdanning knyttet til barnehage.

Kartlegging med nettbrett

Forskningsassistentenes rolle i Agderprosjektet er å gjennomføre et kartleggingsarbeid ved hjelp av nettbrett. De skal sammen med barnehagebarn gå gjennom seks lekbaserte kartleggingsoppgaver som er knyttet til de fire kjerneområdene i prosjektet: sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk. Opplæringen forskningsassistentene nå får har hovedvekt på bruk av nettbrettet og kartleggingsoppgavene, og det å skape et barnevennlig miljø i kartleggingssituasjonene. 

Kartleggingsoppgavene som brukes i prosjektet er brukt i et tidligere forskningsprosjekt, og opplegget har fått veldig gode tilbakemeldinger fra barna som har deltatt. Nå skal forskningsassistentene selv øve seg på oppgavene, før alle møtes igjen til en gjennomgang og sertifisering 14. juni. Selve kartleggingen vil foregå i slutten av august.

Forskerne i prosjektet understreker at kartlegging av barn ikke er en del av førskoleopplegget som utvikles i Agderprosjektet. Kartlegging er kun en del av forskningsprosjektet. Analyser vil skje på gruppenivå, og knyttes ikke til enkeltbarn. Det er kun barn som har fått samtykke fra foreldrene som deltar på denne kartleggingen.

Om Agderprosjektet

Agderprosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt som ønsker å frembringe ny kunnskap om hva som er viktig innhold for femåringene i barnehagen. Målet med Agderprosjektet er å utvikle og teste ut et førskoleopplegg i lekbasert læring hvor hensikten er å bidra til at barn har likere og bedre læringsgrunnlag ved skolestart. 

 

Les mer