MENY

Publikasjonsliste for Agderprosjektet

Agderprosjektet har resultert i en rekke vitenskapelige artikler, kapitler, bøker, masteroppgaver og Phd-avhandlinger.

Foto: iStock

Tema for arbeidene er barns tidlige sosiale og faglige utvikling og hvordan barnehager kan virke inn på barns utvikling innen disse områdene. Særlig har matematikk vært et fremtredende tema i flere av publikasjonene. Last ned Agderprosjektets publikasjonsliste oppdatert juni 2020.