MENY

Tidsplan for barnehagenes deltakelse

Agderprosjektet startet 1. august 2014. Det første barnehageåret (2014/15) vil gå med til å utvikle selve førskoleopplegget i samarbeid med internasjonale eksperter på dette området.

Førskoleopplegget vil hele tiden bli justert ut i fra innspill fra barnehagesektoren på Agder og andre sentrale aktører i Norge. Det er viktig at førskoleopplegget er i tråd med norske tradisjoner, rammer og lovverk.

En annen viktig aktivitet det første året er å rekruttere barnehager som ønsker å være med i Agderprosjektet. Det er kun ressurser i prosjektet til at 100 barnehager på Aust- og Vest-Agder kan delta.

Dersom flere barnehager ønsker å delta i prosjektet, vil det helt vilkårlig bli trukket ut 100 barnehager blant de som har meldt seg. Disse 100 barnehagene vil bli delt vilkårlig i to grupper – en fokusgruppe (50 barnehager) og en sammenligningsgruppe (50 barnehager).

Selv om det er barnehagelærerne i fokusgruppen som får størst mulighet til å delta aktivt i prosjektet, er det viktig å huske at barnehagelærere i sammenligningsgruppen også får videreutdanning og tilgang på materiell etter at studien er ferdig.

Deltakelse i Agderprosjektet er et tilbud til barnehager i Aust- og Vest-Agder, og det er helt frivillig for barnehager å delta. Både private og kommunale barnehager på Agder er velkomne til å være med.

Det andre barnehageåret (2015/16) vil barnehagelærerne i fokusgruppen få videreutdanning i form av kurset «Videreutdanning i førskolepedagogikk» som gir 15 studiepoeng ved Universitetet i Stavanger. Som en del av videreutdanningen vil de medvirke til å utvikle de ulike lekbaserte læringsaktivitetene i førskoleopplegget.

Først i 2016/17 vil barnehagelærerne i fokusgruppen gjennomføre førskoleopplegget i sin barnehage. Førskoleopplegget vil inneholde materiell til pedagogene og dessuten materiell til femåringene. Førskoleopplegget vil særlig stimulere sosiale ferdigheter, selvregulering, språk og matematikk.

I barnehageåret (2017/18) vil barnehagene i sammenligningsgruppen motta videreutdanning og materiell til førskoleopplegget.

Jente husker i barnehagen. Foto: Steinar Figved