MENY

Kunnskap om læring i barnehagen

Programområdet Læringskulturer i barnehagen ble etablert i 2009 med en bevisst strategi å samle, synliggjøre og støtte det vitenskapelige arbeidet ved Institutt for barnehagelærerutdanning.

Bildet viser barn som tegner i en barnehage.

Forskerne ønsker å bidra med kunnskapsutvikling av ny viten om barns og voksnes erfarte læringsprosesser, hvordan det arbeides med læring, hvilke læringsbegreper og læringsformer som kommuniseres og prioriteres i barnehagen og i lærerutdanningen.

Våre forskningsprosjekter: